O-STA

Izobraževanje za lokalne turistične vodnike - SZJ Mestne občine Velenje

Velenje, 10. januar 2019 - Zavod za turizem Šaleške doline je objavil javni razpis za izobraževanje za lokalne turistične vodnike Šaleške doline. Izobraževanje bo potekalo od 8. do 10. februarja in od 15. do 17. februarja. Zainteresirani se lahko prijavijo do 31. januarja, prednost pri izbiri pa bodo imeli kandidati z aktivnim znanjem nemškega, italijanskega, nizozemskega, francoskega ali španskega jezika.

Izobraževalni program, ki ga bodo izvajali v Vili Bianca, bo potekal v obliki predavanj in izobraževalnih delavnic, zaključil pa se bo s praktičnim preizkusom znanja na terenu. Ob uspešno opravljenem izpitu, bodo udeleženci pridobili licenco lokalnih turističnih vodnikov.

Od kandidatov pričakujejo dokončano vsaj srednješolsko izobrazbo. Med prispelimi prijavami bodo izbrali 15 najprimernejših kandidatov. Cena izobraževanja znaša 150 evrov. Izbrani kandidati bodo plačali kotizacijo v višini 40 evrov, preostalih 110 evrov bo zagotovil Zavod za turizem Šaleške doline.

Javni razpis je objavljen na spletni strani www.velenje-tourism.si/velenje/javne-objave/razpisi. Izpolnjeno prijavnico in življenjepis lahko zainteresirani pošljejo do vključno 31. januarja na naslov Zavod za turizem Šaleške doline, Stari trg 3, 3320 Velenje, s pripisom na kuverti v levem spodnjem delu "Prijava za izobraževanje za lokalne turistične vodnike Šaleške doline 2019" ali na e-naslov turizem@velenje.si (prav tako s pripisom "Prijava za izobraževanje za lokalne turistične vodnike Šaleške doline 2019").

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje