O-STA

DARS "našel" rešitev za pričetek gradnje še letos? Protest do nadaljnjega zamrznjen...

Na treh lokacijah med Velenjem in Slovenj Gradcem bo letos mogoče zasaditi prvo lopato na trasi koroške hitre ceste. Tako so na današnjem sestanku zagotovili predstavniki družbe DARS, njihov pogodbeni projektantski biro in predstavniki Ministrstva za infrastrukturo.

Skupna ocenjena neto gradbena vrednost odseka Velenje - Slovenj Gradec znaša 380 milijonov evrov. Projektanti so pripravili tri predloge (skupna gradbena vrednost teh naj bi znašala okoli 30 milijonov evrov), kjer bi letos bilo mogoče pričeti z gradnjo 3. razvojne osi na Koroško:
  • Lokacija 1 (viadukta Jenina (488m) in Visočnik (288m), v bližini priključka Podgorje). Gre za enostaven dostop za gradnjo, ki vključuje dva viadukta, del priključka Podgorje, Most Jenina in traso hitre ceste med viadukti.
  • Lokacija 2 (priključek Gabrke): Gradnja priključka Gabrke v celoti, deviacija regionalne ceste z nadvozom, trasa hitre ceste v dolžini 740m, transportna pot do Premogovnika Velenje. Tudi v tem primeru je dostop do gradbišča omogočen preko državnega omrežja.
  • Lokacija 3 (priključek Škale): Gradnja viadukta Škalsko jezero v dolžini 100m, s priključnimi nasipi k viaduktu.
Gradnja se bo na teh odsekih pričela le v primeru, da bo projektiranje potekalo nemoteno. To je podlaga za pravočasno pridobitev gradbenega dovoljenja. Temu bo sledilo javno naročilo za izbor izvajalca gradbenih del. Če bo to izvedeno uspešno, se bi decembra letos gradnja na teh treh odsekih lahko pričela. K temu je potrebno dodati, da bodo morali pristojni na DARS-u pridobiti še kar nekaj pomembnih soglasij za pričetek gradnje s strani države. Da bodo soglasja pravočasna pridobljena, se bo morala potruditi predvsem vlada s svojimi službami. Podlaga za letošnji pričetek projekta je tudi potrjen investicijski program, ki se bo pripravil na podlagi idejnega projekta in ga bo moralo potrditi Ministrstvo za infrastrukturo.

DARS kot izvajalec projekta tudi opozarja, da se bodo z gradnjo pojavili tudi vplivi na okolje (povečan prevoz tovornih vozil, hrup...). Zato prosijo za razumevanje in aktivno sodelovanje z lokalnimi skupnostmi na trasi.
Naslednje srečanje koordinacijskega odbora bo potekalo 6. marca 2019, predvidoma na Ravnah na Koroškem.

Na koordinacijskem odboru, ki je potekal v Slovenj Gradcu, so bili prisotni: državna sekretarka Nina Mauhler, Zvonko Zavasnik (MZI), Vii Žavrlan (DARS), Janez Kušnik (DARS), dr. Matic Tasič, Tilen Klugler, dr. Tomaž Rožen, Jani Prednik, Jože Lenart, Aljaž Verhovnik in Dušan Ogrizek (Lineal).

Korošci HOČ'MO CESTO!