O-STA

Vabilo na predstavitev znanstvene monografije "DINOFLAGELATI, DIATOMEJE, NJIHOVI TOKSINI IN ZASTRUPITVE Z MORSKO HRANO" avtorjev prof. dr. T. TURKA, izr. prof. dr. P. MOZETIČ, dr. J. Francé in mag. T. TURK DERMASTIA, 6.2.2019, ob 12.00, v dvorani MBP

Povezovanje znanosti s kulturo 2019

Spoštovani novinarji, vljudno vas vabimo na predstavitev znanstvene monografije

"DINOFLAGELATI, DIATOMEJE, NJIHOVI TOKSINI IN ZASTRUPITVE Z MORSKO HRANO "

avtorjev prof. dr. Toma TURKA, izr. prof. dr. Patricije MOZETIČ, dr. Janje Francé in mag. Timoteja TURK DERMASTIA

Dogodek bo v sredo, 6. februarja 2019, ob 12.00,

v dvorani Morske biološke postaje Piran, Fornače 41, 6330 Piran.

"Knjiga, ki je pred vami, govori o temi, o kateri je bilo v tujini napisanih že na stotine znanstvenih razprav, lepo število preglednih člankov in nekaj monografij. Pri nas pa je prva, ki celovito obravnava problematiko enoceličnih mikroalg, njihovih toksinov in zastrupitev, ki jih lahko le-ti povzročajo.

Kopičenje toksinov v školjkah in nekaterih drugih vektorskih organizmih je posledica obsežnega cvetenja številnih vrst enoceličnih alg večinoma iz skupin dinoflagelatov in diatomej. Njihove toksine imenujemo tudi fikotoksini. Cvetenjem organizmov, ki proizvajajo fikotoksine, pravimo škodljiva cvetenja alg.

Knjiga podaja osnove za razumevanje toksičnega cvetenja alg, ki marsikje predstavlja ekološki, zdravstveni in tudi ekonomski problem, v Sloveniji pa je ta problematika, kljub občasnemu zapiranju školjčišč ter prepovedi prodaje školjk zaradi cvetenja toksičnega planktona, še vedno dokaj neznana oziroma spregledana. Z globalnim segrevanjem pa tudi z ladijskim transportom z balastnimi vodami se možnosti za širjenje toksičnih mikroalg še povečujejo, zato je verjetno, da se bomo kmalu tudi pri nas morali soočiti s toksikozami, ki jih do zdaj nismo poznali oziroma so bile omejene na druga geografska območja. Stalna ali vsaj občasna prisotnost nekaterih toksičnih vrst dinoflagelatnih in diatomejskih alg v našem morju že nakazuje na to možnost.

Avtorji upamo, da bo monografija koristila kar najširši profesionalni javnosti, ki se tako ali drugače sooča z obravnavano problematiko, pa tudi drugim, ki bi jih vsebina knjige utegnila zanimati zaradi gole radovednosti in želje po novem znanju."

Za dodatne informacije smo vam na voljo:

katja.ploj@nib.si; tom.turk@bf.uni-lj.si; patricija.mozetic@nib.si; janja.france@nib.si; timotej.turkdermastia@nib.si