O-STA

Prejeli smo sklep o sofinanciranju projekta CTN Prireditveni oder in prostor - SZJ Mestne občine Velenje

Velenje, 24. januar 2019 - Mestna občina Velenje je danes prejela sklep Ministrstva za okolje in prostor o sofinanciranju projekta CTN Prireditveni oder in prostor v višini 6.001.238 evrov. Vrednost projekta, ki zajema postavitev prireditvenega odra in ureditev prireditvenega prostora ob Velenjskem jezeru, je ocenjena na 8.862.512,43 evrov. Podpora Evropske unije znaša 80 % od 6.001.238 evrov (to je 4.800.990,40 evrov), pripadajoča udeležba Republike Slovenije pa znaša 20 % od 6.001.238 evrov (to je 1.200.247,60 evrov). Preostala sredstva do vrednosti celotne operacije bo zagotovila Mestna občina Velenje, ki bo z izgradnjo sodobnega prireditvenega prostora in odra trajnostno sanirala degradirano območje v izmeri več kot 46 tisoč m², s povrnitvijo družbene, okoljske in ekonomske vrednosti.

V Mestni občini Velenje že nekaj let na območju Velenjskega jezera bogatimo turistično ponudbo. Brez urejenega območja in sodobnega prireditvenega prostora, ki bo namenjen rekreativni, zabaviščni in kulturni dejavnosti, si ne moremo zamišljati nadaljnjega razvoja celotnega objezerskega področja. S pomočjo sofinanciranja bomo še letos na območju ob Velenjskem jezeru začeli z izgradnjo velikega prireditvenega odra in prostora, ki se bo razprostiral na kar 46.090 m² in bo omogočal izvedbo večjih dogodkov, festivalov in koncertov za več kot 30 tisoč obiskovalcev. Projekt je zasnoval velenjski arhitekt Rok Poles.

Prireditveni prostor bo lociran na degradiranem urbanem območju, ki je nastal kot posledica rudarske aktivnosti. Gre za ti. območje TRC Jezero (zelenico med Velenjsko plažo, Belo dvorano, Restavracijo Jezero in naseljem Kunta Kinte ob Velenjskem jezeru). Prireditveni oder v izmeri 2.375 m² bo lociran v obstoječem objezerskem prostoru, kjer je bilo nekdaj turistično jezero antropogenega nastanka, ki je že leta zasuto. Oder bo kot večnamenski objekt omogočal raznoliko dogajanje na kopnem ali na prizorišču nad jezerom, bo namenjen širši lokalni skupnosti in vsem starostnim skupinam. V sklopu infrastrukture je predviden tudi servisni objekt z javnimi sanitarijami, pisarno TIC, delavnico, garažo za vozila za vzdrževanje prireditvenega prostora, prostorom za agregat in skladiščnimi prostori bruto površine 586,23 m² ter podporno okolje za razvoj in izvajanje novih produktov s področja družabnega dogajanja in rast turističnega sektorja.

V Mestni občini Velenje bomo sedaj začeli s postopki za pripravo razpisov za izbiro izvajalcev. Gradnja pa naj bi bila dokončana naslednje leto.