O-STA

Cene vrtcev in pomoči družini še vedno med najnižjimi - SZJ Mestne občine Velenje

Velenje, 29. januar 2019 - Svetnice in svetniki so na današnji seji med drugim potrdili tudi Predlog Sklepa o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Velenje in Predlog Sklepa o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje. Kljub dvigu cen storitev, še vedno ostajajo med najnižjimi v Sloveniji.

Cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu in programov v Vrtcu Velenje je bila Mestna občina Velenje primorana zvišati zaradi številnih razlogov - povišanja plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju, višjih cen stroškov materiala in storitev ...

Svet Mestne občine Velenje je dal soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal Center za socialno delo Savinjsko-Šaleška za delovne dni 19,27 evra na uro, v nedeljskem času 23,86 evra na uro, za praznične dni pa 25,01 evra na uro.

Cena storitve se zmanjša za zakonsko določeno subvencijo občine, Mestna občina Velenje pa namenja še dodatno subvencijo k ceni storitve, ki jo je dolžan plačati upravičenec ali zavezanec na podlagi lestvice, ki upravičence razvršča v plačilne razrede.

Svetniki so potrdili tudi Predlog Sklepa o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje. Tudi po dvigu cen storitev, bodo stroški vrtčevskih programov ostali med najnižjimi v Sloveniji. Cene po programih se zvišujejo za 10 %, razen v razvojnem oddelku, kjer gre za znižanje cene. Mestna občina Velenje bo letos za povišanje stroškov programov vrtcev namenila za okoli 500 tisoč evrov več proračunskih sredstev. Občina povprečno krije 70 % stroškov ekonomske cene Vrtca Velenje, starši pa v povprečju 30 % stroškov vrtca.

Največ staršev (letos 309) je uvrščenih v 5 dohodkovni razred (35 %). Za njih bo sprememba ekonomske cene pomenila, da bi za otroka v I. starostnem obdobju plačali 14,92 evra več, če bi otrok obiskoval vrtec cel mesec, za otroka v kombiniranem oddelku 11,67 evra več in za otroka v II. starostnem obdobju 11,08 evra več.

Starši, ki so uvrščeni v 2 dohodkovni razred (letos 230), bodo za otroka v I. starostnem obdobju plačali 4,26 evra več, za otroka v kombiniranem oddelku 3,34 evra več in za otroka v II. starostnem obdobju 3,16 evra več.

Za 33 staršev, ki plačujejo 77 % ekonomske cene, bo povišanje znašalo od 18,47 evra do 32,84 evra več.

Prijazen pozdrav,
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje