O-STA

1. Fit4Kid mednarodna znanstvena konferenca "Fit učenje za Fit otroke"

Prva Fit4Kid mednarodna znanstvena konferenca "Fit učenje za Fit otroke", ki bo potekala od 6. do 8. marca v Portorožu, prinaša nove strategije poučevanja in učenja, skladne s sodobnim načinom življenja, delovanjem človeškega telesa in temelječe na zadnjih dognanjih znanosti. Med govorci in predavatelji bodo priznani strokovnjaki s področja nevroloških in kognitivnih znanosti, medicine in pedagogike, prof. dr. Manfred Spitzer, prof. dr. James A. Levine in dr. Carla Hannaford ter drugi vabljeni predavatelji iz Slovenije in tujine. Konferenca bo postregla tudi z oblico kakovostnih primerov dobre prakse za predšolsko, osnovnošolsko in srednješolsko obdobje, za vsa učna področja

V okviru konference bodo prvič uradno predstavljeni tudi Fit pedagogika, ki jo je skupaj z modelnimi Fit4Kid in Fit zavodi dve desetletji razvijala Barbara Konda, program Fit4Kid in rezultati raziskav učinkovitosti Fit pedagogike. Fit pedagogika je nova, inovativna strategija poučevanja, ki v ospredje postavlja učenje v gibanju in igro, kot najučinkovitejši metodi učenja otrok in mladostnikov.

Podrobneje: www.fitinternational-conference.si

Komu je konferenca namenjena?

 • učiteljem v osnovnošolskem in predšolskem obdobju,

 • učiteljem v osnovnih šolah s prilagojenim programom,

 • vzgojiteljem v prvem in drugem starostnem obdobju,

 • vzgojiteljem razvojnih oddelkov,

 • specialnim pedagogom, svetovalnim delavcem, psihologom, logopedom in drugim tovrstnim profilom,

 • ravnateljem osnovnih in srednjih šol ter vrtcev,

 • strokovnjakom s področja izobraževalne nevroznanosti,

 • strokovnjakom s področja kognitivne znanosti,

 • strokovnjakom s področja nevroznanosti,

 • strokovnjakom s področja fiziologije, še posebej nevrofiziologije, razvojne fiziologije in fiziologije športa,

 • zdravnikom s področja psihiatrije, nevrologije, interne medicine, družinske medicine, pediatrom, šolskim zdravnikom in drugim, ki se ukvarjajo s področjem digitalne demence, kroničnih nenalezljivih bolezni, ki so posledica neaktivnega življenjskega sloga,

 • zdravstvenim delavcem, ki se ukvarjajo s področjem otrok in mladostnikov, preprečevanja nastanka kroničnih nenalezljivih bolezni in zdravljenja,

 • trenerjem,

 • študentom,

 • celotni laični družbi, ki bi si želela spoznati nove učne pristope in znanstvena dognanja na področju izobraževalne nevro znanosti in drugih za otrokov/ mladostnikov razvoj pomembnih področjih.

Program konference

Posebnost konference je pred-konferenca, ki poteka 6. marca, kjer je predviden ogled Fit4Kid modelnih šol in vrtcev ter spremljanje pedagoškega procesa po tem modelu. Več: https://www.fitinternational-conference.si/index.php/sl/program/pred-konferenca-6-marec-2019

Celovit urnik predavanj in obravnavanih tem na konferenci 7. in 8. marca najdete na tej povezavi: https://www.fitinternational-conference.si/index.php/sl/program/7-marec-2019

Vabljeni predavatelji

Prof. Dr. Manfred Spitzer je najpomembnejši nemški raziskovalec s področja možganov, psihiater, univerzitetni predavatelj in direktor Psihiatrične univerzitetne klinike v Ulmu, kjer vodi Transferni center za nevroznanosti in učenje. Predaval je na Harvardski univerzi in Univerzi Oregon ter je avtor več knjig s področja učenja, epidemije pametnih telefonov, digitalne demence ter negativnih posledicah računalnikov in elektronskim medijev za otroke. Slovenijo pa je obiskal že pred dvema letoma, ko je bila v slovenščino prevedena njegova knjiga Digitalna demenca.

Prof. dr. James A. Levine je profesor na Mayo kliniki v Arizoni, kjer poučuje fiziologijo in bioinženirstvo. Je mednarodni strokovnjak s področja debelosti, svetovalec s področja znanosti Združenim narodom in avtor 120 znanstvenih člankov, ki jih objavlja v vseh najpomembnejših znanstvenih revijah, kot so Science, Nature, New England Journal of Medicine in Lancet. Prejel je prek 50 nacionalnih in mednarodnih znanstvenih nagrad in je avtor knjižne uspešnice Get Up!: Why Your Chair is Killing You and What You Can Do About.

Dr. Carla Hannaford je biologinja in pedagoginja, ki ima za sabo 40 let pedagoških izkušenj kot učiteljica biologije ter svetovalka osnovnošolskim in srednješolskim otrokom s težavami pri učenju. Je avtorica več nagrajenih knjig ter prek 20 let tudi svetovalka in voditeljica delavnic v 48 državah sveta. Poznamo jo tudi po knjigi z naslovom Smart Moves: Why Learning Is Not All In Your Head.

Podrobneje o vabljenih predavateljih in programu konference: https://www.fitinternational-conference.si/index.php/sl/program/vabljeni-predavatelji


Organizacija konference

Prirediteljica in informacije o strokovnem programu

Forma 3D d.o.o.

Slomškova ulica 35, 1000 Ljubljana

T: (01) 42 52 083

E: info@fit-forma.com


Tehnični organizator konference

Cankarjev dom, kulturni in kongresni center

Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana

T: (01) 24 17 139

E: mateja.peric@cd-cc.si


Lokacija konference: Kongresni center Bernardin, Portorož


Mediji

Za predstavnike medijev, ki bodo spremljali konferenco, je mogoča brezplačna registracija. Uredijo jo na registraciji konference v Kongresnem centru hotela Bernardin v Portorožu (registracijski pult pri vhodu v kongresni center) 7. in 8. marca od 7.30 do 14. ure.

Intervjuji so mogoči po predhodni najavi in potrditvi. Prosimo vas, da najavo do 5. marca pošljete na e-naslov: mateja.peric@cd-cc.si

Veseli smo pozornosti, ki jo namenjate strokovnim prireditvam in znanosti!


Maja Vidergar

vodja pridobivanja kongresnega programa

maja.vidergar@cd-cc.si