O-STA

Obvestilo za javnost

V okviru festivala LITIJA ZALJUBLJENA prireja DRUŠTVO NOVA KULTURA LITIJA koncert skupine TERRA FOLK. Odvijal se bo v mestnem središču, zaradi česar bo pred in med potekom koncerta, 5. maja 2001 od 16. do 22. ure, veljala popolna zapora cestišča na Valvasorjevem trgu v Litiji. Vse občane prosimo za razumevanje.

Koncert je uvodni spektakel k mesecu srčne kulture, ki bo znova povzdignil pomen mestnega jedra ter ob decentralizaciji trgovskega središca mestu pridihnil nov vonj po kulturno-družabnem življenju v mestu.

Vabljeni na brezplačne prireditve v mesecu maju - mesecu ljubezni do
kulture!