O-STA

Objava dveh javnih razpisov za sofinanciranje projektov mladih

Velenje, 28. februar 2019 - Mestna občina Velenje je danes na spletni strani www.velenje.si objavila dva javna razpisa za sofinanciranje projektov mladih, in sicer Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Mestna občina Velenje, ter Javni razpis za sofinanciranje in financiranje projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje v letu 2019. Oba javna razpisa bosta trajala od 28. februarja 2019 do 1. aprila 2019, vsa razpisna dokumentacija pa bo na voljo na spletni strani www.velenje.si (Za občane/Javne objave in razpisi). Javna razpisa bosta objavljena tudi v Uradnem listu Republike Slovenije, ki bo izšel v petek, 1. marca 2019

Za javna razpisa Mestna občina Velenje namenja 63 tisoč evrov, in sicer za javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Mestna občina Velenje, v višini 18 tisoč evrov, za javni razpis za financiranje in sofinanciranje projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje pa 45 tisoč evrov.

Na javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Mestna občina Velenje, se lahko prijavijo organizacije članice Mladinskega sveta Velenje (z izjemo članic z zamrznjenim članstvom) in posamezniki s stalnim prebivališčem v Mestni občini Velenje, ki se partnersko povezujejo z organizacijami članicami Mladinskega sveta Velenje. Informacija o organizacijah članicah Mladinskega sveta Velenje je dosegljiva na spletni strani www.mladizaveleje.si. Članice mladinskega sveta lokalne skupnosti lahko prijavijo največ dva projekta, posamezna fizična oseba pa samo en projekt.

Na javni razpis za financiranje in sofinanciranje projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje pa se lahko prijavijo pravne in fizične osebe s sedežem oz. stalnim prebivališčem v Mestni občini Velenje.

Prijava mora biti v celoti izpolnjena in oddana v elektronski sistem. Natisnjen mora biti samo izpis s podatki o prijavi (kontrolni obrazec) in samo ta izpis, podpisan in žigosan, mora biti poslan po pošti oz. oddan osebno skladno z besedilom razpisa.

Prijavitelji morajo prijave oddati do 1. aprila 2018, najkasneje do 23.59, ko se bo aplikacija za oddajo elektronske prijave zaprla.