O-STA

Lynparza statistično značilno podaljša čas do napredovanja bolezni v prvi liniji zdravljenja metastatskega raka trebušne slinavke s prisotno zarodno mutacijo v genih BRCA

Lynparza je prvi zaviralec PARP, ki dokazano podaljša preživetje brez napredovanja bolezni v prvi liniji zdravljenja metastatskega raka trebušne slinavke

AstraZeneca je objavila pozitivne rezultate raziskave POLO, raziskave faze III, ki je dosegla primarni cilj - preživetje brez napredovanja bolezni (PFS).

Raziskava POLO je pokazala statistično značilno in klinično pomembno izboljšanje v preživetju brez napredovanja bolezni (PFS) z zdravilom Lynparza v primerjavi s placebom. Varnostni profil zdravila Lynparza v raziskavi POLO je primerljiv s podatki iz predhodnih raziskav.

POLO je randomizirana, dvojno slepa, s placebo nadzorovana raziskava faze III, ki je ocenjevala učinkovitost zdravila Lynparza v obliki tablet za vzdrževalno zdravljenje v prvi liniji metastatskega raka trebušne slinavke pri bolnikih s prisotno zarodno mutacijo v genih BRCA in pri katerih ni prišlo do napredovanja bolezni med zdravljenjem s kemoterapijo na osnovi platine.

José Baselga, izvršni podpredsednik Globalnega razvoja zdravil v onkologiji, je izjavil: "to je prva pozitivna raziskava faze III za zaviralce PARP pri raku trebušne slinavke s potrjeno zarodno mutacijo v genih BRCA, ki je uničujoča bolezen in za katero obstaja velika potreba po dodatnih možnostih zdravljenja". Rezultati raziskave POLO nadalje dokazujejo klinično učinkovitost zdravila Lynparza pri različnih vrstah rakov s prisotno mutacijo v genih BRCA.

O raziskavi POLO

POLO je dvojno slepa, s placebom nadzorovana, multicentrična raziskava faze III, ki je ocenjevala učinkovitost vzdrževalnega zdravljenja z zdravilom Lynparza v obliki tablet (v odmerku 300 mg dvakrat na dan) v primerjavi s placebom. V raziskavo je bilo randomiziranih 154 bolnikov z metastatskim rakom trebušne slinavke ter prisotno zarodno mutacijo v genih BRCA, pri katerih bolezen ni napredovala med prvo linijo zdravljenja metastatske bolezni s kemoterapijo na osnovi platine. Bolniki so bili randomizirani v razmerju 3 : 2 v skupino, ki je prejemala zdravilo Lynparza, in skupino, ki je prejemala placebo do napredovanja bolezni. Primarni cilj raziskave je bilo preživetje brez napredovanja bolezni, ključni sekundarni cilji pa so bili celokupno preživetje, čas do drugega napredovanja bolezni, odgovor na zdravljenje in z zdravjem povezana kakovost življenja.

O zdravilu Lynparza

Zdravilo Lynparza (olaparib) je zaviralec PARP in prvo tarčno zdravljenje, ki izkorišča popravljalne mehanizme za odziv na poškodbe tumorske DNK, ter pomemben del portfelja družbe AstraZeneca. Zdravilo Lynparza ima najširši in najnaprednejši program kliničnega preskušanja med vsemi zaviralci PARP in je v fazi preskušanja pri številnih vrstah rakov. V svetu se je z zdravilom Lynparza zdravilo že več kot 20.000 bolnikov.

O raku trebušne slinavke

Rak trebušne slinavke se v svetu med vsemi raki po pogostosti nahaja na 12 mestu, v letu 2018 je bilo odkritih 466.000 novih primerov.1 Približno 5-7 % bolnikov z rakom trebušne slinavke ima prisotno zarodno mutacijo v genih BRCA.2 Rak trebušne slinavke ima najslabše preživetje med vsemi raki, je četrti vzrok smrti zaradi katere koli vrste raka, petletno preživetje pa je manjše od 7 %.3,4 Simptomi se v zgodnjih stadijih bolezni običajno ne pojavijo, zato ima približno 80 % bolnikov ob diagnozi že metastatsko bolezen.5,6

O mutacijah v genih BRCA

BRCA1 in BRCA2 sta gena, ki proizvajata proteine, odgovorne za popravilo poškodovane DNK, in igrata pomembno vlogo pri ohranjanju genetske stabilnosti celic. Če je kateri od teh dveh genov mutiran (okvarjen), poškodbe DNK morda ne bodo pravilno popravljene in celice postanejo nestabilne. Pri takšnih celicah je večja verjetnost za razvoj dodatnih genetskih sprememb, ki lahko vodijo do raka.

O družbi AstraZeneca

AstraZeneca je globalna, v znanost usmerjena biofarmacevtska družba, ki se osredotoča na odkrivanje, razvoj in trženje inovativnih zdravil s treh terapevtskih področij: onkologija, bolezni dihal ter srčno-žilne, ledvične in presnovne bolezni. Družba AstraZeneca deluje v več kot 100 državah, njena inovativna zdravila pa uporabljajo milijoni bolnikov po vsem svetu.

Za več informacij obiščite naše spletno mesto www.astrazeneca.com ali nam sledite na portalu Twitter @AstraZeneca.

Informacije pripravljene: februarja 2019/SI-0549

Podatki za stik za poizvedbe medijevGonzalo Viña

ZK/Globalno

+44 203 749 5916

Rob Skelding

ZK/Globalno

+44 203 749 5821

Matt Kent

ZK/Globalno

+44 203 749 5906

Jennifer Hursit

ZK/Globalno

+44 203 749 5762

Christina Malmberg Hägerstrand

Švedska

+46 8 552 53 106

Michele Meixell

ZDA

+1 302 885 2677
Podatki za stik za poizvedbe vlagateljevThomas Kudsk Larsen


+44 203 749 5712

Henry Wheeler

Onkologija

+44 203 749 5797

Christer Gruvris

BioPharma - kardiologija; metabolizem

+44 203 749 5711

Nick Stone

BioPharma - dihala; ledvice

+44 203 749 5716

Josie Afolabi

Drugo

+44 203 749 5631

Craig Marks

Finance; stalni prihodek

+44 7881 615 764

Jennifer Kretzmann

Maloprodajni vlagatelji

+44 203 749 5824

Brezplačna št. v ZDA


+1 866 381 72 77

Literatura

1. World Cancer Research Fund International. Pancreatic cancer statistics. Dostopano februarja 2019: https://www.wcrf.org/dietandcancer/cancer-trends/pancreatic-cancer-statistics

2. Holter S et al. Journal of Clinical Oncology. 2015; 33; 3124-3129

3. Pancreatic Cancer Action. Facts and statistics. Dostopano februarja 2019: https://pancreaticcanceraction.org/about-pancreatic-cancer/medical-professionals/stats-facts/facts-and-statistics/

4. Hidalgo M et al. Addressing the challenges of pancreatic cancer: future directions for improving outcomes. 2015: Vol 15, Issue 1, 8-18

5. Pancreatic Cancer UK. Signs and symptoms if pancreatic cancer. Dostopano februarja 2019: https://www.pancreaticcancer.org.uk/information-and-support/facts-about-pancreatic-cancer/signs-and-symptoms-of-pancreatic-cancer/

6. Pancreatic Cancer. Some key facts. Dostopano februarja 2019: https://www.pancreaticcancer.org.uk/media/409815/mp-pancreatic-cancer-briefing-notes.pdf