O-STA

Plesno-gibalna terapija v vzgoji in izobraževanju

V okviru Tedna Univerze na Primorskem, ki poteka od 18. do 22. marca 2019, Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem in Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem v sodelovanju z Združenjem plesno-gibalnih terapevtov Slovenije 20. marca 2019 v Kopru organizira prvi simpozij s področja plesno-gibalne terapije v vzgoji in izobraževanju.

Osrednja tema simpozija je "Plesno-gibalna terapija v vzgoji in izobraževanju"; strokovno srečanje bo potekalo na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem v sredo, 20. marca 2019, od 10.00 do 16.30. Svoje prispevke bodo (v obliki krajših predavanj, video predstavitev in izkustvenih delavnic) predstavile ustanovne članice Združenja plesno-gibalnih terapevtov Slovenije, priznane slovenske strokovnjakinje s področja plesno-gibalne terapije.

Plesno-gibalna terapija (PGT) je ena izmed t. i. umetnostnih terapij, za katere je značilna osredotočenost na terapevtsko razsežnost ustvarjalnega procesa v enem ali več umetnostnih medijih. Področje je v slovenskem prostoru poznano tudi kot "pomoč z umetnostjo"; sestavlja ga pet osnovnih modalitet: glasbena, dramska, likovna, plesno-gibalna in integrativna umetnostna terapija.

V uvodnem delu simpozija bo govora o terapevtskem potencialu ustvarjalnega procesa v različnih umetnostnih medijih in o posebnostih umetnostnoterapevtskega dela v primerjavi z drugimi oblikami (pogovorne) psihoterapije.

Osrednji del strokovnega srečanja bo namenjen plesno-gibalni terapiji v vzgoji in (vseživljenjskem) izobraževanju: Vesna Jevšenak, Neva Kralj in Alenka Lin Vrbančič Simonič bodo predstavile nekaj metod/pristopov/intervencij PGT pri delu z otroki in družinami, Ljudmila Brezigar in Aleksandra Schuller pa plesno-gibalno terapevtsko delo z odraslimi. Vse predstavitve bodo imele tudi kratek izkustveni del, v katerem bodo udeleženci vabljeni k aktivnemu sodelovanju.

Simpozij se bo zaključil s sklepno refleksijo, na kateri bodo udeleženci lahko podelili svoje vtise in vprašanja v povezavi z obravnavanimi temami.

Podrobnejši opis prispevkov je na voljo v programu simpozija, ki je objavljen na spletnih straneh UP PEF in UP FHŠ.

Simpozij nima kotizacije in je odprt za vso zainteresirano javnost. Število sodelujočih je omejeno, zato so obvezne predhodne prijave, ki jih preko spletne prijavnice organizatorji zbirajo do zapolnitve mest.

Več informacij:

Aleksandra Schuller (UP FHŠ in UP PEF, predsednica Združenja plesno-gibalnih terapevtov Slovenije): aleksandra.schuller@guest.arnes.si

Andreja Sopič (UP PEF): andreja.sopic@pef.upr.si