O-STA

Novinarska konferenca Mestne občine Velenje pred začetkom energetske sanacije bazena in podružnične osnovne šole

V ponedeljek, 25. marca 2019, bomo ob 10. uri v protokolarni sejni sobi Mestne občine Velenje (Titov trg 1, 2. nadstropje) pripravili novinarsko konferenco, na kateri bomo predstavili projekt Energetska sanacija Bazena Velenje in Podružnične osnovne šole Plešivec ter hkrati podpisali tripartitno koncesijsko pogodbo z izvajalcem.

Mestna občina Velenje je novembra 2018 prejela sklep o sofinanciranju Ministrstva za infrastrukturo Republike Slovenije v višini 373.824 evra nepovratnih sredstev (od tega 85 % iz sredstev Kohezijskega sklada in 15 % slovenske udeležbe kohezijske politike). Operacija je sofinancirana v okviru "Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020", prednostne osi 4 "Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja", prednostne naložbe 4.1 "Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju", specifičnega cilja 1 "Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju".

Na novinarski konferenci bodo sodelovali župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič, direktor Rdeče dvorane Športno rekreacijskega zavoda Marjan Klepec in direktor podjetja Resalta, d. o. o., Luka Komazec.

Prijazno vabljeni,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje