O-STA

Prvi dekan Filozofske fakultete. Prvih sto let. Prvih 35.000 diplom.

Spoštovani,

Univerza v Ljubljani in z njo Filozofska fakulteta kot ena od njenih ustanovnih članic letos praznuje stoletnico obstoja. Ob tej priložnosti bomo v avli Filozofske fakultete odkrili doprsni kip prof. Rajka Nahtigala, ki je bil leta 1919 eden izmed prvih štirih profesorjev na Filozofski fakulteti in je postal tudi njen prvi dekan. Dekansko mesto je ponovno zasedel v študijskem letu 1934-35. Takrat je prejel tudi Prešernovo nagrado za znanstveno delo.

Vljudno vas vabimo na odkritje doprsnega kipa, ki bo v ponedeljek, 25. marca 2019, ob 11.30 v avli Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana.

Ob tem bomo organizirali tudi novinarsko konferenco, na kateri bomo predstavili praznovanje stoletnice na Filozofski fakulteti - v prazničnem letu bomo organizirali skoraj 100 dogodkov - in razkrili, na katerem oddelku Filozofske fakultete je bila v letošnjem letu podeljena diploma, ki nosi zaporedno številko 35.000. Toliko študentk in študentov je diplomiralo na Filozofski fakulteti v sto letih njenega obstoja.

Na dogodku bodo sodelovali: dekan FF UL, prof. dr. Roman Kuhar, prodekanja za kakovost in založništvo FF UL, izr. prof. dr. Barbara Pihler Ciglič, ki koordinira praznovanje stoletnice na FF, prof. dr. Tone Smolej, ki bo predstavil delo in življenje prof. Nahtigala, ter izr. prof. Primož Vitez in lekt. dr. Mateja Gaber, koordinatorja dveh večjih dogodkov ob praznovanju stoletnice.

Lepo vabljeni!

Za vse informacije smo na voljo na naslovu kristina.zajc-bozic@ff.uni-lj.si ali tel. št. 01/241 12 16.

Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta

Kristina Zajc Božič
samostojna strokovna delavka za spremljanje dejavnosti fakultete / Public Relations Officer

Glavna pisarna dekanata

Filozofska fakulteta / Faculty of Arts

Aškerčeva cesta 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija / Slovenia
T.: +386 1 2411 216
Kristina.Zajc-Bozic@ff.uni-lj.si, www.ff.uni-lj.si