O-STA

Vabilo: Kdo je črna ovca? Pogovor o oblikah zasmehovanja, marginalizacije in diskriminacije

Spoštovani,

vabljeni na dogodek z naslovom Kdo je črna ovca? Pogovor o oblikah zasmehovanja, marginalizacije in diskriminacije, ki bo jutri, 27. marca 2019, ob 20. uri potekal v Trubarjevi hiši literature (Stritarjeva ulica 7, Ljubljana).

Na dogodku bodo sodelovali:

Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti RS,

Luka Radičević, študent FDV,

Sandi Paulina, študent FDV,

Amra Halilović Đurković, jezikoslovka in prevajalka in

Marko Čenčur, predstavnik Slovenskega veganskega društva.

Pogovor bo vodila: Matejka Grgič.

Kratke samopredstavitve gostov in moderatorke - ali: zakaj smo črne ovce?

Miha Lobnik: univerzitetni diplomirani sociolog, ki je bil družbeno aktiven že v času študija; kasneje je deloval kot svetovalec na področju študentske socialne politike, zadnjih nekaj let pa je opravljal delo programskega direktorja Društva informacijski center Legebitra; v okviru mednarodnih izkušenj je deloval kot pomočnik direktorja za Vzhodno Evropo in sodelovanje s Svetom Evrope v okviru ILGA v Bruslju. Od oktobra 2016 opravlja funkcijo zagovornika načela enakosti.

Marko Čenčur: magister elektrotehnike, ki se aktivno ukvarja s preučevanjem človeške prehrane, specifično z vlogo mesa oz. vegetarijanstva/veganstva, predvsem pa z diskriminacijo veganstva, institucionalizacijo vsiljevanja mesa v javne obroke in šikaniranjem veganov.

Amra Halilović Đurković: jezikoslovka in prevajalka z dvema domovinama, rojena v Šempetru pri Gorici, univerzitetna diplomirana slovenistka, ki kot prvošolka ni znala govoriti slovensko; zaposlena mama in žena profesionalnega športnika, študentka doktorskega študijskega programa Humanistika in družboslovje, smer slavistika.

Sandi Paulina: plišasti debeli medved, študent mednarodnih odnosov; otrok čudnih, nerazumljivih šeg, navad in običajev; doma iz Prečnika, občina Devin - Nabrežina, Italija; aktivist lgbtqia+ skupnosti, angažiran ljubitelj mednarodnih organizacij, Evropske unije, protokolarnih zapletov in pašte.

Luka Radičević: srbski študent v Sloveniji, demonstrator v Hiši eksperimentov, govorec z južnim čefurskim naglasom, ki mu je všeč družboslovje (študira mednarodne odnose na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani) in ... "voli (skoro) sve što vole mladi".

Matejka Grgič: jezikoslovka, ki ni študirala jezikoslovja, malo prevajalka in malo tolmačka, a tudi malo raziskovalka in predavateljica, občasna publicistka in urednica radijskih oddaj; agnostikinja, pogosto veganka, Slovenka s čezmejnim naglasom in nekdanja črnolaska.

Ob dogodku so nastali tudi plakati v sodelovanju med študenti Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO) in Filozofske fakultete UL. Študenti ALUO so plakate pripravili pod skupnim mentorstvom prof. Boštjana Botasa Kende, prof. dr. Vojka Gorjanca in Emila Kozoleta. Dva plakata sta na ogled tudi na plakatnem mestu pred Filozofsko fakulteto.

Lepo vabljeni!

Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta

Kristina Zajc Božič
samostojna strokovna delavka za spremljanje dejavnosti fakultete / Public Relations Officer

Glavna pisarna dekanata

Filozofska fakulteta / Faculty of Arts

Aškerčeva cesta 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija / Slovenia
T.: +386 1 2411 216
Kristina.Zajc-Bozic@ff.uni-lj.si, www.ff.uni-lj.si