O-STA

Odziv družbe Sava Turizem na današnji zapis "Kaznovali Savo Turizem zaradi benzena v naravnih kopelih"

V vseh rekreativnih bazenih, ki so namenjeni kopanju in plavanju v Termah 3000 - Moravske Toplice nismo nikoli zaznali preseganja vrednosti benzena. Tam so vsi zakonsko določeni parametri skladni.

V sklopu inšpekcijskega pregleda konec meseca decembra 2018 je bila presežena vrednost benzena izmerjena v štirih kopelih s črno termo-mineralno vodo.

Kopeli s črno termo-mineralno vodo so namenjene predvsem izboljšanju vsesplošnega počutja in izboljšanju določenih zdravstvenih stanj kot so revmatske bolezni, degenerativne spremembe hrbtenice, vnetni revmatizem, nevrološke bolezni, metabolizem, ginekološke bolezni in dermatološke bolezni. Skladno z opozorilom smo sami preventivno zaprli za goste te 4 kopeli. Hkrati smo se takoj z dodatno obdelavo vode lotili ureditve nastale situacije v smislu skladnosti z zakonsko določenimi parametri. Ta postopek je skupaj z vzorčenjem vode potekal dober mesec (večino tega časa zaradi vzorčenja vode in ne zaradi priprave vode, da se zagotovi zakonsko določenim parametrom z naše strani). Po vzorčenju so vsi parametri skladni s predpisanimi. Kopeli s črno termo - mineralno vodo so bile takoj po vzorčenju ponovno odprte za goste. Vsled temu smo uvedli dodaten ukrep - poleg rednih zakonsko določenih mesečnih vzorčenj vode smo z naše strani uvedli še dodatna vzorčenja.

Pomembno je na tem mestu poudariti tudi, da slovenska zakonodaja ne loči med pitnimi, kopalnimi vodami in zdravilnimi kopelmi, kot je to v npr. sosednji Avstriji, kjer so parametri za zdravilne vode razlikujejo od ostalih. V Sloveniji za vse velja enak Pravilnik o pitni vodi. To v praksi pomeni, da veljajo enaki parametri tako za bazene kjer se ljudje kopajo in plavajo ter za natur kopeli, ki niso namenjene plavanju.

Služba za odnose z javnostmi

Sava Turizem d.d.