O-STA

V Šaleški dolini naj se kuri le šaleški premog

Velenje, 2. april 2019 - V Mestni občini Velenje zahtevamo in vztrajamo, da se v Termoelektrarni Šoštanj (TEŠ) kuri izključno šaleški premog. Ogorčeni smo, da je Agencija RS za okolje izdala sklep, da TEŠ za morebitno uporabo tujega premoga ne potrebuje niti novega okoljevarstvenega soglasja niti študije o vplivih novega energenta na okolje. Kot lokalno skupnost bi nas morali v zvezi s tem zaprositi za soglasje. Prav tako pa odločno nasprotujemo, da bi TEŠ uporabljala tuj premog. V Šaleški dolini imamo premoga dovolj.

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič odločno nasprotuje uporabi tujega premoga v TEŠ: "V lokalni skupnosti zahtevamo, da se v TEŠ uporablja izključno velenjski lignit in ne pristajamo na kurjenje tujega premoga. V času izgradnje bloka 6 so poudarjali, da je velenjskega lignita dovolj. Vsak uvoz bi pomenil dodatno obremenitev našega okolja. Prav tako so ves čas zagotavljali, da bo deloval samo blok 6. Danes ugotavljamo, da istočasno deluje tudi blok 5, s slabšim izkoristkom, večjo porabo premoga in večjimi negativnimi vplivi na naše okolje. Očitno je, da je potreba po električni energiji iz TEŠ večja, kot jo lahko proizvede blok 6, in da sta tako TEŠ kot Premogovnik Velenje za energetsko oskrbo Slovenije še kako potrebna." Lokalne skupnosti nikoli nismo pristale na istočasno delovanje blokov 5 in 6, na kar smo v preteklosti že opozarjali. Če bi šaleški premog uporabljali bolj preudarno, tveganja za morebiten izpad proizvodnje električne energije zaradi pomanjkanja premoga v TEŠ niti ne bi prepoznali.

V Termoelektrarni Šoštanj pojasnjujejo, da bodo za proizvodnjo električne energije še naprej izrabljali domač premog iz Premogovnika Velenje. Uvoz tujega premoga in s tem povezane aktivnosti niso načrtovane v letnih in srednjeročnih načrtih. Za dovoljenje so zaprosili le z namenom za zmanjšanje tveganj za zagotavljanje stabilnega delovanja elektrarne v prihodnje.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje