O-STA

Obrazi raznojezičnosti v evropskih izobraževalnih kontektstih

Na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem bo v petek, 12. aprila 2019, potekala mednarodna konferenca "OBRAZI RAZNOJEZIČNOSTI V EVROPSKIH IZOBRAŽEVALNIH KONTEKSTIH", katere namen je ponuditi prostor za razpravo o sodobnih trendih in izzivih na področju večjezičnega izobraževanja in s tem priložnost za predstavitev inovativnih pristopov in izmenjavo dobrih praks na tem področju.

V preteklih dveh desetletjih smo bili priča pomembnim spremembam v razumevanju vloge jezika v družbenem, ekonomskem, kulturnem in političnem okolju. Spoznali smo, da je za učinkovito družbeno integracijo potrebno preseči tradicionalne jezikovne razmejitve in obenem spodbujati (s)poznavanje različnih jezikov in kultur. Razvijanje raznojezičnega in medkulturnega izobraževanja je moč razumeti kot odgovor na številne izzive, ki jih danes prinašajo nove oblike mobilnosti in migracijskih procesov. Prav to pa predpostavlja priznavanje in podpiranje jezikovne in kulturne raznolikosti na vseh ravneh izobraževanja, katerega končni cilj je izgradnja bolj humane in inkluzivne družbe.

Konferenca bo potekala v sodelovanju s projektom Erasmus + "Multilingual Higher Education: Cooperation for Innovation and Exchange of Good Practices", ki združuje pedagoške fakultete z dvo- in večjezičnih področij v Evropski uniji, predstavljeni pa bodo tudi rezultati projektov "Jeziki štejejo" (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski strukturni skladi) in "Eduka 2" (Interreg).

Na konferenci bodo poleg slovenskih strokovnjakov s področja večjezičnosti in raznojezičnosti sodelovali tudi gostje iz različnih evropskih držav, in sicer Italije, Hrvaške, Nemčije, Avstrije in Estonije. Po uvodih predavanjih in okrogli mizi, na kateri bodo o prihodnjih izzivih večjezičnega izobraževanja razpravljali priznani strokovnjaki na tem področju, bo v različnih sekcijah predstavljenih preko 50 prispevkov.

Več informacij

dr. Silva Bratož

prodekanja za mednarodno sodelovanje

Email: silva.bratoz@pef.upr.si

Andreja Sopič

samostojna strokovna delavka

Tel.: +386 (0)5 663 12 57

Mob.: +386 (0)31 75 56 81

Fax: +386 (0)5 663 12 68

Email: andreja.sopic@pef.upr.si