O-STA

Svetniki potrdili Osnutek Odloka o štipendijski shemi v Mestni občini Velenje

Velenje, 9. april 2019 - Danes so člani Sveta Mestne občine Velenje na seji potrdili Osnutek Odloka o štipendijski shemi v Mestni občini Velenje. S štipendijsko shemo želimo štipendijsko politiko občine prilagoditi razvojnim in kadrovskim potrebam delodajalcev v naši lokalni skupnosti ter zadržati mlade strokovnjake v občini. Cilj štipendijske sheme je spodbuditi dijake in študente za izobraževanje v programih za deficitarne poklice ter spodbuditi gospodarstvo, da v večji meri pristopi k štipendiranju mladih, posebej na področju deficitarnih poklicev.

Dodeljevali bomo dve vrsti štipendij: štipendije dijakom in študentom za deficitarne poklice in štipendije študentom za aktivno delovanje v mestni občini Velenje. S sprejemom tega odloka, preneha veljati Odlok o štipendiranju v Mestni občini Velenje, ki smo ga sprejeli v letu 2018. Z novim odlokom ukinjamo štipendije izrazito nadarjenim študentom na dodiplomskem ali podiplomskem študiju (specializacije, magisterij, doktorat), saj bo odslej poudarek na deficitarnih poklicih, ki izboljšujejo zaposljivost v lokalnem okolju. Ohranili pa bomo štipendije študentom za aktivno delovanje v občini, vendar v manjšem obsegu (do 5 štipendij letno).

Z Odlokom o štipendijski shemi v Mestni občini Velenje se spremeni način dodeljevanja štipendij. Štipendije za deficitarne poklice bodo dijakom in študentom odslej dodeljevale velenjske gospodarske družbe, Mestna občina Velenje pa jih bo sofinancirala v višini do 40 %, vendar ne več kot 40 evrov mesečno za dijake in 80 evrov za študente. Višino štipendije bo določil štipenditor - delodajalec.

Mladinski center Velenje pa bo odslej dodeljeval štipendije študentom za aktivno delovanje v občini, in sicer do 5 štipendij letno, ki jih bo v celoti financirala Mestna občina Velenje. Štipendija za aktivno delovanje v Mestni občini Velenje bo znašala 90 evrov mesečno.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje