O-STA

Potrjen Osnutek Odloka o postopku za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Velenje

Velenje, 9. april 2019 - Svet Mestne občine Velenje je na današnji seji potrdil Osnutek Odloka o postopku za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Velenje, ki določa javni interes v športu, mehanizme za njegovo uresničevanje ter organe, ki so zanj pristojni na področju športa v Mestni občini Velenje v okviru letnega programa športa.

Odlok v prvem delu natančno določa opredelitev javnega interesa v športu, izvajalce letnega programa športa in pravico do sofinanciranja. V vsebinskih določbah odlok natančno opredeljuje področja športa, vsebino letnega programa športa, sestavo komisije za izvedbo javnega razpisa, opredeljuje sam javni razpis in razpisno dokumentacijo, postopek izvedbe javnega razpisa, poziv za dopolnitev vloge, sklep o izbiri, pritožbeno postopek, objavo rezultatov javnega razpisa, vsebino pogodbe z izbranimi izvajalci letnega programa športa, spremljanje izvajanja le-tega ter uporabo športnih objektov in površin.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje