O-STA

Svetniki dali soglasje za podpis sporazuma in sodne poravnave s TEŠ

Velenje, 10. april 2019 - Svetniki so na včerajšnji 3. seji Sveta Mestne občine Velenje sprejeli Sklepe o pooblastilu za podpis sporazuma in sodne poravnave med Mestno občino Velenje (MOV), Termoelektrarno Šoštanj (TEŠ) in Holdingom Slovenske elektrarne (HSE). S potrditvijo sklepov bo lahko MOV na sodišču s TEŠ sklenila sodno poravnavo in podpisala sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij.

Vsebino sodne poravnave je predstavil direktor občinske uprave mag. Iztok Mori, ki je uvodoma predstavil pregled dogodkov, ki so vodili do mediacije. Gospodarski spor med MOV kot tožečo stranko in TEŠ kot toženo stranko se vodi pred Okrožnim sodiščem v Celju. TEŠ pa z nasprotno tožbo od MOV zahteva po nasprotni tožbi vrnitev plačane pogodbeno dogovorjene odškodnine za okoljsko škodo za leti 2014 in 2015 v višini 1.812.908,01 evra s pripadki.

V okviru sporazuma o ureditvi medsebojnih razmerij med MOV, HSE in TEŠ je predvideno, da obe stranki umakneta tožbo, ter s sklenitvijo sodne poravnave rešita spor. Predviden je skupen projekt javnega potniškega prometa, uvedbe avtobusov na vodik - na čisto zeleno energijo. TEŠ že nekaj let proizvaja vodik, ki ga uporablja za svoje procese. S skupnimi močmi bi pripravili razpisno dokumentacijo in si prizadevali pridobiti nepovratna sredstva za izvedbo projekta. TEŠ se zavezuje, da bo zgradil polnilnico za vodik ter dodatne enote za izdelavo vodika, s katerimi bo zagotavljal zadostno količino vodika za izvedbo javnega avtobusnega prevoza na vodik na območju MOV (cca 83 kg/dan) ter sofinanciral nakup avtobusov na vodik v višini 50 % izdatka MOV za nakup avtobusov na vodik, vendar največ do višine 300 tisoč evrov. TEŠ bo naslednjih 10 let MOV zagotavljali vodik po ceni od 4 do 6 evrov na kg vodika.

V kolikor do realizacije tega projekta ne bo prišlo najkasneje do konca leta 2020, se TEŠ zaveže, da bo pristopil k realizaciji drugih projektov, ki se nanašajo na izboljševanje kakovosti življenja prebivalcev lokalne skupnosti. TEŠ bo zagotovil enak obseg financiranja, kot bi ga sicer zagotovil pri izvedbi skupnega projekta "nakup avtobusov na vodik in izgradnjo polnilnice za vodik ter proizvodne enote vodika", a največ do višine 600 tisoč evrov.

Po sporazumu je predvidena tudi ustavitev skupne komisije, ki bo iskala možnosti za znižanje cene toplotne energije.

Prijazen pozdrav,Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Vesna JELIČIĆ, univ. dipl. soc.
Kabinet župana

T: 03 8961 700
........................................................................................................................