O-STA

35 novih stanovanj za neprofitni najem

Velenje, 10. april 2019 - Svetniki so brez glasu proti na včerajšnji seji potrdili Predlog Sklepa o predhodnem pisnem soglasju k osnutku besedila najemne pogodbe za večstanovanjsko stavbo na Kosovelovi ulici 4b. Mestna občina Velenje bo najela 35 novih stanovanj, ki jih bo dala v podnajem prosilcem iz veljavne Prednostne liste za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.

Na lanski razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem se je prijavilo več kot 400 prosilcev, od katerih je bilo upravičenih 365 oseb. Do danes smo uspeli rešiti 26 stanovanjskih problemov. Ker želimo čim večjemu številu naših občanov zagotoviti primerne stanovanjske pogoje, smo se odločili za najem 35 novih stanovanj. Od tega je devet stanovanj velikosti okoli 75 m2, ostali pa so manjše velikosti - od 35 do 60 m2, po katerih je tudi največje povpraševanje naših prosilcev.

Najemna pogodba bo sklenjena za 20 let z možnostjo podaljšanja pod enakimi pogoji. Letni strošek najema znaša okoli 180 tisoč evrov, 93 tisoč evrov bomo pridobili iz neprofitnih najemov, razliko pa bomo krili iz občinskega proračuna.

Prijazen pozdrav,Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Vesna JELIČIĆ, univ. dipl. soc.
Kabinet župana

T: 03 8961 700
........................................................................................................................Neprofitna stanovanja Selo.jpg