O-STA

Objavljen razpis za dodelitev finančnih sredstev za spodbujanje podjetništva


Velenje, 12. april 2019 - Na spletni strani Mestne občine Velenje (www.velenje.si, Javne objave) smo objavili Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje v letu 2019, za katerega namenjamo 100 tisoč evrov proračunskih sredstev. Rok za oddajo vlog je 20. maj do 9. ure.

Mestna občina Velenje v letošnjem letu za spodbujanje podjetništva namenja 100 tisoč evrov, in sicer za sofinanciranje naložb v gospodarstvo, stroškov zagona inkubiranih in inovativnih podjetij ter za sofinanciranje promocijskih aktivnosti podjetij. Na razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki, zadruge, mikro in mala podjetja s sedežem oziroma lokacijo poslovne enote na območju mestne občine Velenje, ki bodo izvajali naložbo ali projekt na območju občine. V razpisu so navedeni tudi pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za pridobitev sredstev ter merila za vrednotenje projektov. Prijavitelji morajo vloge oddati do 20. maja 2019 do 9. ure na naslov Mestna občina Velenje - vložišče, Titov trg 1, 3320 Velenje.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

mag. Maša KočevarKabinet župana

T: 03 8961 546
.........................................................................................................................