O-STA

Večjezično zdravje na Besedni postaji Knjigarne Filozofske fakultete

Na Besedni postaji

v sredo, 17. aprila 2019, ob 16. uri (Modra soba / 5. nad. Filozofske fakultete)

Nike K. Pokorn, Uršula Lipovec Čebron (ur.), VEČJEZIČNO ZDRAVJE:

Komunikacijske strategije in večkulturni stiki s tujejezičnimi bolniki v slovenskem zdravstvenem sistemu

(Znanstvena založba FF)

Vabimo vas na predstavitev zbornika Večjezično zdravje: komunikacijske strategije in večkulturni stiki s tujejezičnimi bolniki, ki sta ga uredili Nike K. Pokorn in Uršula Lipovec Čebron.

Avtorice (zdravnice, medicinske sestre, prevodoslovke in medicinske antropologinje) posameznih poglavij zbornika bodo na osnovi vseslovenske raziskave ugotavljale, kako se zdravstveni delavci soočajo z uporabniki, ki ne razumejo slovenščine, s kakšnimi jezikovnimi (in drugimi) ovirami se srečujejo pri obravnavi teh uporabnikov ter na kakšne načine jih poskušajo premoščati. Obenem pa bodo predstavljale oblikovanje in uporabo osemjezičnega priročnika za lažje sporazumevanje v zdravstvu ter rezultate usposabljanja zdravstvenih delavcev o jezikovnih (in drugih) vidikih klinične prakse.

Dogodek bo moderirala izr. prof. dr. Uršula Lipovec Čebron.

Prijazno vabljeni!

Besedne postaje prireja Knjigarna Filozofske fakultete UL, Aškerčeva 2, Ljubljana, tel. št. : 01/241 11 19, https://knjigarna.ff.uni-lj.si/ .

Dogodek je del kulturnega programa knjigarne, ki ga sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta

Kristina Zajc Božič
samostojna strokovna delavka za spremljanje dejavnosti fakultete / Public Relations Officer

Glavna pisarna dekanata

Filozofska fakulteta / Faculty of Arts

Aškerčeva cesta 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija / Slovenia
T.: +386 1 2411 216
Kristina.Zajc-Bozic@ff.uni-lj.si, www.ff.uni-lj.si