O-STA

Zdravilo Lynparza v obliki tablet je pridobilo dovoljenje za promet v Evropi za zdravljenje HER2 - negativnega raka dojk s prisotno germinalno mutacijo v genih BRCA

Zdravilo Lynparza je v raziskavi OlympiAD zmanjšalo tveganje za napredovanje bolezni ali smrt za 42 % v primerjavi z zdravljenjem s kemoterapijo po presoji zdravnika

V Evropi je to tretja odobrena terapevtska indikacija za zdravilo Lynparza, ki je prvi zaviralec PARP, odobren tudi za zdravljenje raka dojk

Zdravilo Lynparza je indicirano kot monoterapija za zdravljenje odraslih bolnikov z germinalno mutacijo BRCA1/2, ki imajo HER2-negativnega lokalno napredovalega ali metastatskega raka dojk. Bolniki so morali biti predhodno zdravljeni z antraciklinom in taksanom v okviru (neo)adjuvantnega zdravljenja ali zdravljenja metastatske bolezni, razen če za ti zdravljenji niso bili primerni. Pri bolnikih, ki imajo raka dojk s pozitivnimi hormonskimi receptorji (HR), je morala bolezen prav tako napredovati med predhodnim endokrinim zdravljenjem ali po njem, ali pa so morali bolniki veljati za neprimerne za endokrino zdravljenje.

Dave Fredrickson, izvršni podpredsednik v onkologiji, je izjavil: s pridobitvijo dovoljenja za promet bo zdravilo Lynparza omogočilo bolnikom v Evropi tarčno peroralno zdravljenje raka dojk, ki ga je sicer težko zdraviti. Hkrati se s tem še bolj krepi pomen določanja biomarkerjev, vključno z BRCA ter izraženostjo hormonskih in HER2-receptorjev.

Zdravilo je pridobilo dovoljenje za promet na podlagi randomizirane, odprte raziskave OlympiAD (faze III), ki je ocenjevala učinkovitost in varnost zdravila Lynparza v primerjavi s kemoterapijo po presoji zdravnika (kapecitabin, eribulin ali vinorelbin). V raziskavi je zdravilo Lynparza statistično značilno podaljšalo preživetje brez napredovanja bolezni (PFS) za 2,8 meseca v primerjavi s kemoterapijo po presoji zdravnika (razmerje ogroženosti 0,58; 95-% interval zaupanja 0,43-0,80; p = 0,0009; mediana PFS: 7,0 meseca v primerjavi s 4,2 meseca). Objektivni odgovor na zdravljenje (ORR) je bil v raziskavi OlympiAD dvakrat večji pri bolnikih, ki so bili zdravljeni z zdravilom Lynparza v primerjavi z bolniki, ki so bili zdravljeni s kemoterapijo po presoji zdravnika (52 % v primerjavi s 23 %).

To je tretja terapevtska indikacija, ki jo je zdravilo Lynparza do sedaj pridobilo v Evropi. Zdravilo Lynparza je v fazi preskušanja pri številnih vrstah raka, tudi kot adjuvantno zdravilo za raka dojk v raziskavi OlympiA, pri kateri gre prav tako za raziskavo faze III.

O raziskavi OlympiAD

OlympiAD je globalna, randomizirana, odprta, multicentrična raziskava faze III, ki je ocenjevala učinkovitost in varnost zdravila Lynparza v obliki tablet (v odmerku 300 mg dvakrat na dan) v primerjavi s kemoterapijo po presoji zdravnika pri 302 bolnikih. 205 bolnikov je bilo randomiziranih v skupino, ki je prejemala zdravilo Lynparza, 97 pa v skupino, ki je prejemala kemoterapijo po presoji zdravnika. Bolniki, vključeni v raziskavo, so imeli metastatskega, HER2-negativnega (hormonsko odvisnega ali trojno negativnega) raka dojk s prisotno germinalno mutacijo v genih BRCA.

Pred vključitvijo v raziskavo so morali biti vsi bolniki zdravljeni z antraciklini in taksani (razen v primeru kontraindikacije) v neoadjuvantnem/adjuvantnem zdravljenju ali zdravljenju metastatske bolezni. Bolniki so lahko prejeli največ 2 predhodni kemoterapiji za zdravljenje metastatske bolezni (takih bolnikov, ki je prejelo predhodno kemoterapijo za zdravljenje metastatske bolezni je bilo v raziskavi 71 %). Bolniki s hormonsko odvisnim rakom dojk so morali biti predhodno zdravljeni z vsaj eno hormonsko terapijo (v adjuvantnem zdravljenju ali zdravljenju metastatske bolezni), njihova bolezen pa je morala napredovati med zdravljenjem s hormonsko terapijo, ali pa je bilo predhodno hormonsko zdravljenje za bolnike neprimerno. Predhodno zdravljenje s kemoterapijo na osnovi platine je prejelo 28 % bolnikov, bolniki pa so lahko zdravljenje prejeli tako v neoadjuvantnem/adjuvantnem zdravljenju kot v zdravljenju metastatske bolezni.

Najpogostejši neželeni učinki, ki so se pojavili pri več kot 20 % bolnikov, zdravljenih z zdravilom Lynparza, so bili: navzea (58 %), anemija (40 %), utrujenost, vključno z astenijo (37 %), bruhanje (30 %), nevtropenija (27 %), respiratorne okužbe (27 %), levkopenija (25 %), driska (21 %) in glavobol (20 %).

O napredovalem raku dojk

Napredovali/metastatski rak dojk opredeljuje bolezen v stadiju III in IV. Stadij III vključuje tudi lokalno napredovali rak dojk, medtem ko stadij IV pomeni metastatsko bolezen, pri kateri se rakave celice razširijo tudi v druge organe v telesu.

Leta 2018 je bilo v svetu na novo diagnosticiranih 2,1 milijona novih primerov raka dojk - kar predstavlja 1 od 4 primerov katerega koli raka pri ženskah (24,2 %). V Evropi je lansko leto ocenjena 5-letna prevalenca znašala 2.054,887.1

Pri približno 30 % bolnic, ki imajo ob diagnozi zgodnji rak dojk, bolezen napreduje.

O mutacijah v genih BRCA

BRCA1 in BRCA2 sta gena, ki proizvajata proteine, odgovorne za popravilo poškodovane DNK, in igrata pomembno vlogo pri ohranjanju genetske stabilnosti celic. Če je kateri od teh dveh genov mutiran (okvarjen), poškodbe DNK morda ne bodo pravilno popravljene in celice postanejo nestabilne. Pri takšnih celicah je večja verjetnost za razvoj dodatnih genetskih sprememb, ki lahko vodijo do raka.

O zdravilu Lynparza (olaparib)

Lynparza je inovativno zdravilo, prvi zaviralec PARP in prvo tarčno zdravilo, ki izkorišča popravljalne mehanizme za odziv na poškodbe tumorske DNK in je pomemben del portfelja podjetja AstraZeneca. Zdravilo Lynparza je kot monoterapija ter v kombinaciji z drugimi zdravili proti raku v fazi preskušanja pri številnih vrstah rakov. Trenutno je odobreno za zdravljenje napredovalega raka jajčnikov ter raka dojk, z njim pa se je do sedaj zdravilo več kot 20.000 bolnikov na svetu. Zdravilo Lynparza je prav tako prvi zaviralec PARP, katerega učinkovitost je bila potrjena tudi pri metastatskem raku trebušne slinavke s prisotno germinalno mutacijo v genih BRCA - učinkovitost je bila potrjena v raziskavi POLO, pri kateri gre za raziskavo faze III.

O podjetju AstraZeneca v onkologiji

Podjetje ponuja hitro rastoč portfelj novih onkoloških zdravil, ki lahko potencialno spremenijo življenje bolnikov. V obdobju od leta 2014 do 2020 se podjetje z lansiranjem vsaj 6 novih zdravil osredotoča na raka pljuč, jajčnikov, dojk in na hematološke rake.

O podjetju AstraZeneca

AstraZeneca je globalna, v znanost usmerjena biofarmacevtska družba, ki se osredotoča na odkrivanje, razvoj in trženje inovativnih zdravil s treh terapevtskih področij: onkologije, bolezni dihal ter srčno-žilnih, ledvičnih in presnovnih bolezni. Družba AstraZeneca deluje v več kot 100 državah, njena inovativna zdravila pa uporabljajo milijoni bolnikov po vsem svetu.

Za več informacij obiščite našo spletno stran www.astrazeneca.com ali nam sledite na portalu Twitter@AstraZeneca.

PARP - poli(ADP riboza)polimeraze

HER2 - receptor humanega epidermalnega rastnega faktorja 2

BRCA - gen dovzetnosti za raka dojke

Informacija pripravljena: aprila 2019/SI-0597.

PODATKI ZA STIK

Podatki za stik za poizvedbe medijev

Gonzalo Viña

+44 203 749 5916

Rob Skelding

Onkologija

+44 203 749 5821

Rebecca Einhorn

Onkologija

+1 301 518 4122

Matt Kent

BioPharma

+44 203 749 5906

Jennifer Hursit

Drugo

+44 203 749 5762

Christina Malmberg Hägerstrand

Švedska

+46 8 552 53 106

Michele Meixell

ZDA

+1 302 885 2677

Podatki za stik za poizvedbe vlagateljev

Thomas Kudsk Larsen

+44 203 749 5712

Henry Wheeler

Onkologija

+44 203 749 5797

Christer Gruvris

Srčno-žilne bolezni; metabolizem

+44 203 749 5711

Nick Stone

Dihala; ledvice

+44 203 749 5716

Josie Afolabi

Druga področja

+44 203 749 5631

Craig Marks

Finance; stalni prihodek; združitve in prevzemi

+44 7881 615 764

Jennifer Kretzmann

Maloprodajni vlagatelji

+44 203 749 5824

Brezplačna št. v ZDA

+1 866 381 72 77

Literatura:

1. International Agency for Research on Cancer. Breast-fact-sheet. Dostopno na http://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/20-Breast-fact-sheet.pdf. Dostop februarja 2019.