O-STA

Začenjamo z obnovo Goriške ceste

Velenje, 19. april 2019 - V torek, 23. aprila, začenjamo z obnovo Goriške ceste. Dela bodo potekala od križišča s Šaleško cesto (pri Praprotniku) do novih blokov na Gorici. Obnovili bomo vodovod (521 m), rekonstruirali obstoječo mešano kanalizacijo (152 m), zgradili novo meteorno kanalizacijo (496 m), obnovili prečkanja toplovoda čez cesto in 575 m cestišča, hkrati pa zgradili nov prehod za pešce v križišču za Cesto na vrtače in novo kolesarsko stezo s pločnikom ob Goriški cesti (632 m). Vrednost celotne investicije zanaša približno pol milijona evrov (DDV ni zajet).

Z izvedbo glavnine del bodo izvajalci začeli po 6. maju. Dela bodo predvidoma zaključena do konca junija.

V času trajanja del bo prihajalo do delnih in občasnih popolnih zapor posameznih odsekov ceste. Obvoz bo urejen.

Vse udeležence v prometu prosimo za strpnost in upoštevanje prometne signalizacije!

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje