O-STA

Aktivno izvajamo projekt Mestnega kolesarskega omrežja (trajnostna mobilnost)

Velenje, 19. april 2019 - Mestna občina Velenje od marca nadaljuje z izvajanjem 12 povezav v okviru projekta Mestno kolesarsko omrežje - vzhod (projekt trajnostna mobilnost).

Uredili smo povezavo Šalek-Interspar (kolesarsko in pešpot), povezavo Efenkova-Šaleška, povezavo na Šaleški cesti mimo bencinskega servisa Petrol, kjer smo asfaltirali nov kolesarski pas. Naslednji teden bomo nadaljevali z delom povezave poti na Gorico, in sicer na zemljišču, ki je nasproti Avtobusnega postajališča Velenje. Po prvomajskih praznikih bomo začeli urejati še drugi del poti na Gorico, in sicer v delu pod Vilo Herberstein.

Pešce in druge udeležence v prometu prosimo za razumevanje, o zaporah zaradi del bomo redno obveščali.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Dodatne informacije so na spletni strani www.velenje.si.


Za operacijo Mestno kolesarsko omrežje - vzhod smo s strani Ministrstva za infrastrukturo prejeli sredstva v višini 485.103,70 evra; od tega je 85 % sofinanciranih iz sredstev kohezijskega sklada in 15 % iz slovenske udeležbe v kohezijski politiki. V okviru operacije bomo izvedli 13 manjkajočih kolesarskih povezav, s katerimi bomo povezali kolesarsko omrežje vzhodnega dela mesta od križišča z regionalno cesto proti Slovenj Gradcu do Mestnega stadiona Velenje oziroma Medpodjetniškega izobraževalnega centra (MIC-a) ob Škalskem jezeru. S tem projektom bomo povezali predele mesta z različnimi namembnostmi, kot so proizvodnja, storitvena dejavnost, izobraževanje s stanovanjskimi naselji in športno-rekreativnimi območji.

Pošiljamo fotografiji zadnjih ureditev.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje