O-STA

Vabilo na novinarsko konferenco

V petek, 26. aprila 2019, bo na Univerzi v Novi Gorici v dvorcu Lanthieri v Vipavi, potekalo sedmo zasedanje Rektorske konference Republike Slovenije (RKRS) pod predsedovanjem Univerze v Novi Gorici. Rektorsko konferenco bo vodil njen predsednik, prof. dr. Danilo Zavrtanik.

Dnevni red Rektorske konference RS:

1. Potrditev dnevnega reda seje.

2. Potrditev zapisnikov.

3. Pregled uresničitve sklepov sej navedenih pod točko 2 dnevnega reda.

4. Zahteva za dvig plačila raziskovalnega dela glede na spremembe plačne zakonodaje.

5. Nadaljnje financiranje kariernih centrov in centrov za podporo poučevanju.

6. Ponovna obravnava problema 15 % sofinanciranja evropskih projektov.

7. Načrt S, OA2020 in ESAC ter DORA.

8. Skrb za duševno zdravje študentov v RS.

9. Delovne skupine.

10. Pobude in predlogi članov Rektorske konference RS.

11. Razno.

Ob 12.30 uri, po končanem zasedanju Rektorske konference, bo v doktorski sobi Univerze v Novi Gorici v dvorcu Lanthieri v Vipavi (Glavni trg 8) potekala novinarska konferenca.

Zaradi lažje organizacije vas prosimo da potrdite svojo prisotnost do četrtka, 25. aprila 2019, na tel. št. 05 62 05 827 oziroma na naslov andreja.leban@ung.si.

Lepo vabljeni!

Dodatne informacije:

Andreja Leban, Stiki z javnostmi

Univerza v Novi Gorici

T: 05 62 05 827, GSM: 040 266 058

E: andreja.leban@ung.si

Andreja Leban