O-STA

Odprli bomo skupnostni vrt ob zaključku projekta AgriGo4Cities

Velenje, 23. april 2019 - Jutri bomo v Sončnem parku pri Vili Rožle, ob 16. uri, ob dnevu Zemlje in zaključku projekta AgriGo4Cities, odprli skupnostni vrt. Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič bo skupnostni vrt uradno predal v uporabo Medobčinski zvezi prijateljev mladine Velenje (MZPM) in nekaterim organizacijam, ki delajo z ranljivimi družbenimi skupinami v Velenju: Domu za varstvo odraslih Velenje (DVO), Vrtcu Velenje ter Centru za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje (CVIU). Dogajanje bo s kulturnim programom popestril otroški pevski zbor Vrtca Velenje.

Po odprtju bomo v sodelovanju z Znanstvenoraziskovalnim centrom Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) predstavili knjigo Družbeni učinki urbanega kmetijstva, v kateri je eno poglavje namenjeno raziskavi učinkov urbanega kmetijstva v Mestni občini Velenje. Za otroke bo Medobčinska zveza prijateljev mladine pripravila delavnico na temo vrtičkarstva.

Dogodek je organiziran ob zaključku projekta AgriGo4Cities oz. Urbano vrtičkarstvo za spreminjanje mest, ki je 85 % sofinanciran iz programa Interreg Podonavje. Namen projekta je spoznavanje urbanega vrtičkarstva kot metode za vključevanje ranljivih skupin v družbo in za vključujoče prostorsko načrtovanje za trajnostni razvoj mest. Preko delavnic smo vključevali javnost, s poudarkom na ranljivih skupinah v družbi in z več kot 150 udeleženci načrtovali skupnostni vrt v Sončnem parku za potrebe izvajanja programa MZPM. Na podlagi potreb smo zagotovili visoke grede tudi za DVO, Vrtec Velenje in CVIU, ki jih bodo uporabljali v izobraževalne in terapevtske namene.

Poleg osrednjega dogodka bomo skupaj z predstavniki ZRC SAZU predstavili knjigo Družbeni učinki urbanega kmetijstva. Knjiga obravnava urbano kmetijstvo kot inovativno in učinkovito orodje za doseganje širših družbenih učinkov, ki se navezujejo na participacijo oziroma sodelovanje v odločevalskem procesu, socialno vključevanje in trajnostni urbani razvoj. Ugotovljeno je bilo, da urbano kmetijstvo pripomore k boljšemu telesnemu in duševnemu zdravju, spodbuja rast vključujoče skupnosti, veča prehransko varnost, prinaša pozitivne učinke v boju proti podnebnim spremembam in s tem vsestransko pozitivno vpliva na urbani ekosistem. Eno poglavje v knjigi je namenjeno urbanemu kmetijstvu v Velenju, ki je ostal pomemben gradnik mesta od začetkov razvoja do danes. Kot del predstavitve bodo sogovorniki v obliki okrogle mize predstavili tematiko. Sodelovali bodo: dr. Jani Kozina, eden izmed avtorjev knjige, Mojca Kodrič, zadolžena za kmetijstvo in urbane vrtičke na Mestni občini Velenje in Jožica Ramšak, koordinatorka vrtičkarstva za osnovnošolce na Osnovni šoli Mihe Pintarja Toleda.

Jutri, bomo ob odprtju skupnostnega vrta namenu predali tudi novo klop iz reciklirane plastike, ki jo bomo te dni postavili pri Vili Rožle. Mestna občina Velenje je namreč partner v projektu PlastiCircle programa Horizon 2020. Projekt je namenjen optimizaciji procesov zbiranja, transporta, sortiranja in recikliranja predvsem plastičnih odpadkov. Te lahko predelamo v nove uporabne izdelke, kot je denimo ta klop, ki je v celoti izdelana iz reciklirane plastike. Klop je podarilo angleško podjetje HAHN Plastics, ki iz reciklirane plastike izdeluje tudi ograje, mostove, pohodne poti in drugo urbano opremo. Naj ta klop vse obiskovalce Sončnega parka opominja, da odpadek ni samo odpadek.

Na dogodku bodo prisotni in na voljo za izjave ključni deležniki projekta AgriGo4Cities, zato na odprtje skupnostnega vrta prijazno vabimo tudi predstavnike medijev!

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje