O-STA

Puščavo okoli oaze je potrebno povezati s centrom

Na povabilo Pravne fakultete Univerze v Ljubljani se je koordinator Mladinske iniciative za 3. razvojno os Aljaž Verhovnik, dne 19. aprila 2019, 
v Ljubljani udeležil okrogle mize s predstavitvijo knjige Slovenski infrastrukturni projekti za prihodnost. Urednika knjige, ki vsebuje prispevke 13 avtorjev, sta prof. dr. Franjo Štiblar in Lana K. Gotvan.

Jože P. Damijan iz Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani meni, da so investicije v infrastrukturo eden ključnih elementov gospodarskega razvoja. Predlagal je, da se naredi program vlaganja v infrastrukturo, letni načrt in sklad za ta namen.
dr. Rajko Pirnat s Pravne fakultete Univerze v Ljubljani je povedal, da je pravo soočeno z več družbenimi problemi hkrati, se pa pravo tudi hitro spreminja, kar vodi do zmede. Izpostavi tudi problem vlad RS, ki običajno ne dokončajo projektov, ki so jih začeli predhodniki.
Andrej Gnezda iz Umanotere se je zavzemal za varovanje okolja ob graditvi infrastrukture.

Problematiko tretje razvojne osi je predstavil Aljaž Verhovnik, koordinator Mladinske iniciative za 3. razvojno os. Izpostavil je problematiko spreminjanja ali opuščanja projektov ter predvsem manjšanje njihovega obsega (tretja os je bila najprej zasnovana celostno, nato pa se je drobila na vedno več odsekov). Neizpeljani projekti predstavljajo za lokalno prebivalstvo več problemov (stroške, dolgotrajne vožnje).
Moderator okrogle mize dr. Franjo Štiblar je pogovor sklenil s tezo, da je Slovenija oaza miru, problematična pa je, tako pravi dr. Štiblar, "puščava" okoli oaze, kar pri nas predstavljajo obrobna mesta, ki bi jih bilo treba bolj povezati s centralno Slovenijo.
Dogodka se je udeležil tudi predsednik Državnega zbora Republike Slovenije mag. Dejan Židan.

Povzeto po: STA