O-STA

Vabilo na seminar NIB: "Meritve črnega ogljika, globalnega povzročitelja podnebnih sprememb in lokalnega onesnaževala zraka", ki ga bo predstavil doc. dr. Griša MOČNIK

Nacionalni inštitut za biologijo Vas vabi, da se udeležite seminarja,

"Meritve črnega ogljika, globalnega povzročitelja podnebnih sprememb in lokalnega onesnaževala zraka",

ki ga bo predstavil

doc. dr. Griša MOČNIK

Seminar bo v sredo, 8. maja 2019, ob 14.00 v Biološkem središču, Večna pot 111, v Ljubljani, v predavalnici B3.

Povzetek:

"Izpusti delcev, ki nastanejo pri nepopolnem zgorevanju ogljičnih goriv in jih povzročimo s pridobivanjem energije, so vedno lokalni, njihove posledice po lokalne, regionalne in globalne. Aerosolizirani črni ogljik je tako onesnaževalo in dober kazalec, kako na različne načine onesnažujemo zrak. Je primarno onesnaževalo, kar pomeni, da merimo isti parameter, ki ga viri spuščajo v zrak.

Z različnimi meritvami onesnaženja zraka, pomembnimi na lokalni, regionalni in globalni ravni bom pokazal: kateri so viri, ki onesnažujejo; kako lahko meritve uporabimo za merjenje uspešnosti ukrepov za izboljšanje kvalitete zraka; zakaj so te meritve ključne za ustavitev podnebnih sprememb; in kaj se lahko naučimo iz preteklih uspehov.

Ko razumemo, kako onesnažujemo, kateri viri so pomembni in izpuste katerih virov najlažje zmanjšamo, lahko načrtujemo rešitve, izpeljemo ukrepe, izmerimo njihovo učinkovitost in jih prilagodimo, če je to potrebno. Lokalni ukrepi, ki jih izvedemo povsod, kjer bi jih morali in kjer jih lahko, imajo tako lokalne, regionalne in globalne posledice."

Dodatne informacije: Katja Ploj, katja.ploj@nib.si, 059 232 701.