O-STA

2. konferenca na temo regijskih izzivov dnevne mobilnosti

Velenje, 7. maj - V četrtek, 16. maja, ob 10. uri se bo v Vili Bianci začela 2. konferenca z naslovom Regijski izzivi dnevne mobilnosti. Registracija udeležencev konference se bo začela ob 9.45. Ob 10. uri pa bo zbrane nagovorila podžupanja Mestne občine Velenje Darinka Mravljak. Osrednja tema konference bo razvoj multimodalnosti v regiji kot enega izmed najbolj učinkovitih načinov spodbujanja opuščanja avtomobilov za vsakodnevno premagovanje razdalj na relaciji dom-služba/šola.

Udeleženci konference bodo posebno pozornost posvetili možnostim kombiniranja storitev javnega potniškega prometa z drugimi načini prevoza. Najprej jim bo vodja projekta Smart Commuting mag. Katarina Ostruh, sodelavka Mestne občine Velenje, predstavila projekt in povzela do sedaj izvedene aktivnosti. Ob 10.15 bosta Aleš Rupreht in Peter Zajc iz Regionalne razvojne agencije za Koroško predstavila izkušnje projekta Transborders na področju izboljšanja ponudbe čezmejnega javnega potniškega prometa. Ob 10.35 bo Robert Novak iz Znanstveno-raziskovalnega središča Bistra Ptuj predstavil možnosti za izboljšanje pogojev za pešačenje v mestih, ki so jih razvili v okviru programa CityWalk. Po premoru, ki bo med 10.55 in 11.25, se bo začela še enourna diskusija udeležencev konference Regijski izzivi dnevne mobilnosti, na kateri bodo razpravljali o prenosu predstavljenih praks v regionalno okolje in jih nadgradili s svojimi predlogi.

Maja lani so občine, zaposlovalci, javne ustanove in drugi ključni akterji na področju prometa in mobilnosti v Velenju ter njegovi funkcijski regiji svečano podpisali Zavezo o sodelovanju na področju trajnostne mobilnosti. Predstavniki javne uprave, gospodarstva, zdravstva, šolstva, turizma in javnih zavodov iz 11 občin so jo izoblikovali v sklopu projekta Smart Commuting, v 85 odstotkih sofinanciranega iz programa Evropske unije Interreg Srednja Evropa, namenjenega iskanju in uvajanju ljudem in okolju bolj prijaznih načinov vsakodnevnega prevažanja od doma v službo, šolo in po opravkih.

Z izvedbo konference želimo pridobiti nove ideje in sprejeti sklepe, s katerimi želimo v sodelovanju z različnimi akterji na področju prometa ustvarili boljše pogoje za bolj trajnostno dnevno mobilnost.

Prijazno vabljeni tudi predstavniki medijev! V priponki pošiljamo vabilo.

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje