O-STA

Zaključna mednarodna konferenca Dejavnejša udeležba starejših moških v skupnosti

Spoštovani,

vabljeni na zaključno mednarodno konferenco projekta Old Guys Say Yes to Community (Erasmus+) z naslovom "Dejavnejša udeležba starejših moških v skupnosti", ki bo 11. maja 2019 v Stari elektrarni v Ljubljani.

Dogodek bo simultano tolmačen iz slovenščine v angleščino in iz angleščine v slovenščino, saj bodo na konferenci nastopili partnerji iz projekta (iz Portugalske, Estonije in Poljske), kot tudi nekateri vidnejši mednarodno uveljavljeni strokovnjaki iz Švedske, Nemčije, Malte in Združenih držav Amerike, ki pokrivajo področja: učenje in vključevanje starejših odraslih za dejavno in kakovostno življenje, kognitivno staranje, srebrna ekonomija, duševno in telesno zdravje, priložnostno učenje, skupnostno učenje, neformalno učenje, produktivnost po upokojitvi, ustvarjalnost po upokojitvi, družbenospolni kapital starejših odraslih, medgeneracijsko sodelovanje in učenje, predupokojitveni programi itn.

Konferenca je brezplačna in dostopna vsem, ki se bodo registrirali na spletni strani: https://oldguys.si/sl/konferenca/ , kjer je objavljenih tudi več informacij o dogodku.

Poleg zanimivih strokovnih razprav, h katerim vas vabimo, pa se obeta tudi bogat kulturni program in pestra pogostitev s tradicionalnimi slovenskimi dobrotami.

Na konferenci bodo podrobneje predstavljena Nacionalna priporočila za lokalne organe ter civilno družbo; orodje za večje vključevanje starejših moških v skupnost v državah EU; odprta izobraževalna gradiva ter program kombiniranega učenja, s čimer želi projekt Old Guys polnomočiti vse tiste deležnike, ki že delujejo s starejšimi odraslimi ter seveda tiste, ki zaznavajo upad udeležbe starejših moških v svojih programih in skupnostih ter iščejo strategije za medgeneracijske, transformativne, skupnostne, horizontalne idr. pristope vključevanja starejših odraslih, tudi moških.

Lepo vabljeni!

Foto: Katja Goljat

Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta

Kristina Zajc Božič
samostojna strokovna delavka za spremljanje dejavnosti fakultete / Public Relations Officer

Glavna pisarna dekanata

Filozofska fakulteta / Faculty of Arts

Aškerčeva cesta 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija / Slovenia
T.: +386 1 2411 216
Kristina.Zajc-Bozic@ff.uni-lj.si, www.ff.uni-lj.si