O-STA

Manjši pajki niso hitrejši plezalci

Med vsemi kopenskimi živalmi najdemo prav pri pajkih najbolj ekstremne primere razlik v velikosti med spoloma. Samice so pri nekaterih pajkih tudi do 500-krat večje kot samci. Kljub prizadevanjem raziskovalcev pa dobrega pojasnila, zakaj se vzpostavijo in vzdržujejo tako velike razlike, zaenkrat še nimamo.

Eden od najpomembnejših ciljev v življenju odraslega pajka je, da pride čim hitreje do samice. Za doseg tega cilja se mora znati hitro vzpenjati in uporabljati svilo za premeščanje ovir. Hitrost izvajanja tovrstnih veščin naj bi bila odvisna od velikosti pajka. Po gravitacijski hipotezi naj bi bili manjši pajki hitrejši ter zato v prednosti pred velikimi, saj naj bi hitreje dosegli samico in jo oplodili, kar naj bi vzdrževalo razlike v velikosti med spoloma.

Raziskovalci Shakira Quiñones-Lebrón, doktorska študentka na Univerzi v Ljubljani, Matjaž Kuntner, direktor Nacionalnega inštituta za biologijo, Simona Kralj-Fišer, višja znanstvena sodelavka v Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter Matjaž Gregorič, so hipotezo preverili na laboratorijski populaciji afriškega puščavnika in svoje ugotovitve 15. maja 2019 objavili v spletni reviji PLoS ONE (glej citat in povezavo pod besedilom).

Zanimalo jih je, ali so manjši samci pajkov vrste Nephilingis cruentata iz Južne Afrike, za katere so značilne velike razlike v velikosti med samci in samicami, dejansko hitrejši pri vertikalnem plezanju in premagovanju premostitev. Če bi bilo dejansko tako, bi lahko pojasnili, zakaj se razlike v velikosti ohranjajo v populaciji.

Pri poskusih so samce različnih velikosti izpostavili plezalnim in premostitvenim testom. Presenetljivo se je izkazalo, da so večji in ne manjši samci tisti, ki so hitrejši plezalci, medtem kot pri premostitvenih testih ni bilo opaznih razlik.

"Zdi se, da je vzrok, ki ohranja manjše velikosti samcev pri pajkih, specifičen glede na biološko vrsto, zato tega pojava ne moremo pojasniti z eno samo hipotezo, naj je še tako elegantna" - je dejala Shakira Quiñones-Lebrón, prva avtorica študije.

Rezultati kažejo, da plezalne sposobnosti ne pojasnijo majhnih velikosti samcev pri pajkih, zato bo treba raziskati še druge selekcijske pritiske.

Citat: Quiñones-Lebron SG, Gregorič M, Kuntner M, Kralj-Fišer S (2019) Small size does not confer male agility advantages in a sexually-size dimorphic spider. PLoS ONE 14(5): e0216036.

Povezava: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0216036