O-STA

V teku projekt energetske sanacije bazena in podružnične osnovne šole

Velenje, 30. maj 2019 - Mestna občina Velenje in Rdeča dvorana ŠRZ sta v postopku javnega razpisa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije na objektih Bazen Velenje in Podružnična osnovna šola Plešivec izbrala podjetje Resalta, d. o. o.

Skupna vrednost projekta javno-zasebnega partnerstva znaša 1.183.860 evrov. Vložek Mestne občine Velenje znaša 85.162 evrov, Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije bo prispevalo 373.824 evrov nepovratnih sredstev. Razliko do skupne investicijske vrednosti bo zagotovil zasebni partner, tj. podjetje Resalta, d. o. o., družba za upravljanje energetskih storitev iz Ljubljane.

S pripravo projekta smo pričeli novembra 2017. Projekt obsega celovito energetsko sanacijo Bazena Velenje in Podružnične osnovne šole Plešivec.

Na bazenu bomo izvedli nov ovoj objekta - zamenjali streho, stavbno pohištvo in fasado, energetsko posodobili in zamenjali elektro ter strojne instalacije, kar vključuje tudi posodobitev strojnic za ogrevanje in pripravo bazenske ter sanitarne vode. Za razširitev fitnesa in podaljšanje objekta bazena, kar bo omogočalo postavitev montažnih tribun v samem bazenu, smo izvedli ločen javni razpis, ki je v fazi izbire izvajalca. Predvidena vrednost projekta je 205.000 evrov. V letošnjem letu bomo v vrednosti 45.000 evrov nakupili tudi opremo za Center za krepitev zdravja, ki ima sedež v objektu Bazen Velenje, ki 1. junija 2019 začasno zaključuje z obratovanjem in bo zaprt do zaključka del, ki je predviden 20. septembra 2019. Fitnes se s 1. junijem začasno seli v objekt Rdeče dvorane.

Na Podružnični osnovni šoli Plešivec bomo prav tako obnovili ovoj stavbe, zamenjali stavbno pohištvo in streho. Obstoječo razsvetljavo bomo nadomestili z varčnejšo in uredili varčnejši način ogrevanja stavbe na pelete.

Pripravljalna in operativna dela so se v manjšem obsegu pričela že v tem mesecu, dela na bazenu se bodo intenzivno pričela 3. junija 2019, ko bo bazen zaprt, na podružnični šoli pa po zaključku pouka.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

mag. Maša KočevarKabinet župana

T: 03 8961 546
.........................................................................................................................