O-STA

Podpisali pogodbo za izvedbo gradbenih, obrtnih in inštalacijskih del za projekt CTN Prireditveni oder in prostor


Velenje, 30. maj 2019 - Mestna občina Velenje je iz mehanizma CTN uspela pridobiti sofinanciranje v višini 11.448.260 evrov za projekte v skupni višini več kot 17 mio evrov. K tako uspešnemu deležu sofinanciranja Republike Slovenije in Evropske unije je pomembno prispeval župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič, ki je kot takratni predsednik Združenja mestnih občin Slovenije sodeloval v dogovoru županov mestnih občin in bistveno pripomogel k sedanjemu uspešnemu črpanju evropskih sredstev Mestne občine Velenje.

Podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol in izvršni direktor družbe VG5, d. o. o., Miha Brlan sta danes opoldne na novinarski konferenci v mestni hiši podpisala pogodbeni sporazum za izvedbo gradbenih, obrtnih in inštalacijskih (GOI) del za projekt CTN Prireditveni oder in prostor. Vrednost del znaša 8.237.043,92 evra z vključenim DDV. Rok za dokončanje del je 550 dni oz. predvidoma konec decembra prihodnje leto.

Ocenjena vrednost projekta CTN Prireditveni oder in prostor znaša 8,8 mio evrov, od tega bo sofinanciran v višini dobrih 6 mio evrov. V tem mesecu smo z javnim razpisom izbrali izvajalca gradbenih, obrtnih in inštalacijskih del. Z izgradnjo sodobnega prireditvenega odra in prostora bomo v Velenju trajnostno sanirali degradirano območje v izmeri več kot 46 tisoč m² in mu tako povrnili družbeno, okoljsko in ekonomsko vrednost ter zagotovili še boljše pogoje za razvoj objezerskega področja v smislu izvajanja športnih, kulturnih, festivalskih, izobraževalnih in zabavnih programov.

Podžupan Peter Dermol je ob podpisu povedal, da smo v preteklih tridesetih letih s številnimi projekti že delno sanirali degradirano okolje, ki je nastalo kot posledica več kot 144-letnega izkopavanja premoga, in da smo izjemno ponosni, da nam je v tako kratkem času uspelo to območje uspešno razviti tudi v turističnem smislu. Območje okoli Velenjskega in Škalskega jezera vsakodnevno privablja številne obiskovalce iz naše doline in od drugod. Dodal je, da nas veseli, da smo pridobili evropska sredstva za ta projekt in da se bo največja investicija v tem obdobju izvedla ravno v neposredni bližini Velenjskega jezera in v zadnjem času zelo prepoznavne Velenjske plaže.

V Mestni občini Velenje iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) izvajamo poleg Prireditvenega odra in prostora še naslednje projekte: Stari trg 11, Revitalizacija starotrškega jedra, Mestno kolesarsko omrežje - zahod in center ter Energetska sanacija treh stanovanjskih objektov. "V dobrem letu in pol bomo zaključili velik cikel investicij, ki bodo dodale številne vsebine in pomembno pripomogle k dvigu kakovosti življenja v našem mestu," je na konferenci poudaril direktor občinske uprave mag. Iztok Mori.

Naložbo v CTN Prireditveni oder in prostor sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru: 6. Prednostne osi Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti, tematskega cilja Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov, prednostne naložbe 6.3. Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč, zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa, ter specifičnega cilja 1: Učinkovita raba prostora na urbanih območjih v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje