O-STA

Modeliranje sinergetskih sistemov v medicini in biologiji

Nacionalni inštitut za biologijo Vas vabi, da se udeležite seminarja,

"Modeliranje sinergetskih sistemov v medicini in biologiji",

ki ga bo predstavil

Akademik prof. dr. Igor GRABEC

Seminar bo v četrtek, 20. junija 2019, ob 14.00 v Biološkem središču, Večna pot 111, v Ljubljani, v predavalnici B3.

Povzetek:

Igor Grabec, SAZU & UL - Fakulteta za strojništvo

Mihael Sok, Eva Švegl, UL - Medicinska Fakulteta

Ada E. Sok, Gimnazija Bežigrad

"Modaliranje bioloških pojavov vodi ne le k razumevanju zakonitosti pojavov v naravi, ampak se lahko tudi koristno uporabi za reševanje konkretnih, a zelo kompleksnih problemov v naravi - od okolja, biomedicine, tudi v klinični medicini.

Sinergetski sistem tvori mnogo medsebojno sodelujočih diskretnih delov. Opis lastnosti in sodelovanja teh delov je običajno zelo kompleksen in zahteva statistični pristop pri razvoju ustreznega modela. V predavanju bo prikazan razvoj modelov za:

  1. računalniško diagnostiko najbolj pogostih bolezni naše populacije in

  2. za opis generatorja vzorca na kuščarjevi koži.

Pri tem bo pojasnjeno, zakaj se pri modeliranju sinergetskih sistemov zelo pogosto uporablja struktura senzorsko-nevronske mreže."


Dodatne informacije: Katja Ploj, katja.ploj@nib.si, 059 232 701.