O-STA

21 vrhunskih strokovnjakov prejelo članstvo v Inženirski akademiji Slovenije, med njimi sta tudi ameriški astronavt in Nobelov nagrajenec

Brdo pri Kranju, 11. 6. 2019 - Včeraj je na Brdu pri Kranju potekala slavnostna podelitev listin novoizvoljenim članom Inženirske akademije Slovenije (v nadaljevanju IAS). Člani IAS so najuglednejši slovenski strokovnjaki s področja inženirstva in tehnologije, s priznanimi dosežki na področju tehnološkega in znanstvenega napredka. Izvolitev za člana Akademije je visoko nacionalno in družbeno priznanje. Inženirska akademija Slovenije (IAS) in Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) sta namreč edini nacionalni akademiji v Sloveniji, ustanovljeni s posebnim zakonom. Slavnostna govornika na podelitvi sta bila predsednik Republike Slovenije g. Borut Pahor in predsednik IAS dr. Mark Pleško. Zbrane pa sta nagovorila tudi novoizvoljena častna člana, Nobelov nagrajenec škotsko-slovenskih korenin prof. Duncan Haldane in ameriški astronavt, častnik in fizik slovenskega porekla prof. Ronald Šega.

Prvič v zgodovini IAS v članstvo sprejeli tuje strokovnjake

Inženirsko akademijo Slovenije je leta 1995 ustanovila skupina slovenskih inženirjev ter znanstvenikov s področja inženirstva in tehniških ved. Danes Akademija z novoizvoljenimi člani šteje skupno 80 članov, od tega 42 rednih, 27 izrednih, 9 dopisnih in 4 častne člane. Na včerajšnjem dogodku je redno članstvo sprejelo 5 strokovnjakov, izredno prav tako 5, 2 sta postala častna člana, prvič v zgodovini IAS pa so odprli tudi članstvo za tujce, tako imenovano dopisno članstvo. Dopisni člani so lahko posamezniki, ki nimajo slovenskega državljanstva, vendar izpolnjujejo vse pogoje za izvolitev v rednega člana ter so v preteklosti že sodelovali oz. sodelujejo s slovenskimi podjetji oziroma raziskovalci. Na včerajšnjem dogodku je tako dopisno članstvo v IAS sprejelo devet vrhunskih tujih strokovnjakov iz Kitajske, Danske, ZDA, Švice, Izraela, Rusije, Francije in Nemčije.

Častna člana - vrhunska strokovnjaka slovenskih korenin

Prof. Duncan Haldane in prof. Ronald Šega - oba sta vrhunska strokovnjaka in znanstvenika, oba slovenskih korenin in oba sta včeraj postala častna člana IAS. Duncan Haldane, Nobelov nagrajenec za fiziko leta 2016, ki je letos zaprisegel tudi kot slovenski državljan, je ob tem izpostavil pomen akademije in inženirstva ter medsebojnega sodelovanja različnih organizacij pri promociji inženirskega poklica in znanosti. Haldane je pretekli teden postal tudi član Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU).

Prof. dr. Ronald M. Šega je kot astronavt sodeloval v dveh Nasinih misijah v vesolju, svojo kariero pa je začel kot študent fizike in matematike na U. S. Air Force Academy. "Ponosen sem, da sem postal član Inženirske akademije Slovenije. To je skupina izjemnih ljudi z mednarodno odmevnimi dosežki. Slovenija ima odlične inženirje in znanstvenike ter visoko kakovost življenja, zato jo čaka svetla prihodnost," je ob podelitvi častnega članstva povedal Šega.

Vloga inženirjev v Sloveniji

Inženirji so že skozi vso zgodovino pomemben del družbe. So več kot samo tehnični strokovnjaki, so tudi gonilo razvoja družbe - s svojim znanjem in inovativnostjo razvijajo in implementirajo rešitve, ki olajšajo naša življenja na številnih področjih. Eden izmed ciljev IAS je tako tudi spodbujati inovativnost in razvoj inženirske stroke v Sloveniji ter vlogo in vpliv inženirjev v družbi, še posebno v povezavi z ekonomijo in razvojem. "Povečati moramo interes javnosti za znanost in inženirske poklice, tako pri mladih, da naj študirajo inženirske discipline, kot pri splošni javnosti, da se zaveda pomena znanosti in inženirstva za kvaliteto življenja in napredek družbe. Tudi politika in celo finančno-upravljavske družbe, kot so SDH in banke, potrebujejo znanstveno izobražene ljudi in inženirje, ki razumejo podjetja in projekte, ki jih upravljajo oz. katerim nudijo kredite," je poudaril predsednik Inženirske akademije Slovenije dr. Mark Pleško.


KONTAKT ZA MEDIJE:

Petra Kregar, IPPR - agencija za komuniciranje

petra.kregar@ippr.si

040 363 052


O Inženirski akademiji Slovenije (IAS)

INŽENIRSKA AKADEMIJA SLOVENIJE (IAS) po ustanovitvi leta 1995 in sprejetem zakonu o Inženirski akademiji leta 2006 že vrsto let leto deluje kot samostojna organizacija, ki združuje vrhunske strokovnjake s področja tehniško- naravoslovnih ved in tehnološkega razvoja. Osnovna naloga Akademije je promocija inženirjev in inženirstva ter tehnološkega razvoja. V ta namen si prizadeva za ponovno oživitev inovacijskega procesa v slovenskem gospodarstvu in kakovost izobraževanja na področju tehnike in naravoslovja. Vsaki dve leti v svoje vrste izvoli omejeno število novih članov iz akademskih vrst in industrije.

Prioritetna področja IAS so v zadnjem času i) uveljavite in promocija inženirskega znanja v Sloveniji, ii) izobraževanja za inženirske vede ter iii) Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti.

IAS se je v letih 2018 in 2019 osredotočila tudi na aktivnosti v okviru mednarodnega sodelovanja in organizacije mednarodnih konferenc na področjih zajema in izkoriščanja CO2 v boju proti podnebnim spremembam v srednjeročnem in dolgoročnem obdobju ter na področju mikroplastike - perečega globalnega problema onesnaževanja.

V lanskem letu smo uspeli s prizadevanji za uveljavitev državnih nagrad za inženirje "Puhove nagrade". Izdelali smo primerjalno analizo s področja visokega šolstva, znanosti, inovacij, razvojnih dosežkov, patentov in spin-off podjetij v Sloveniji, na katero se bomo oprli pri oblikovanju stališč IAS.

Na mednarodnem področju sodelujemo v evropskem združenju inženirskih akademij Euro-CASE, predvsem na področju inovacij in energetike. Sodelujemo tudi s svetovnim združenjem inženirskih akademij CAETS, kjer naš predstavnik deluje v upravnem odboru združenja.


Več o IAS: http://ias.si/Inzenirska-Akademija-Slovenije/