O-STA

Nakup več kot 95 odstotnega deleža francoskega podjetja NORISKO S.A.

DEKRA bo prevzela vodilnega francoskega ponudnika industrijskih testnih storitev

ˇ Še en mejnik v Dekrini strategiji širitve na mednarodne trge

ˇ Obsežen nabor storitev za stranke v evropski industriji

ˇ Več kot 3000 zaposlenih v segmentu industrijskega testiranja

Stuttgart/Paris, 19. januar 2005. Z 31. januarjem 2005 Dekra prevzema večinski delež francoskega ponudnika industrijskih testnih storitev Norisko S.A. Iz Limogesa. "S prihodki od prodaja v višini 160 milijonov evrov in 2500 zaposlenimi je Skupina Nosirko eden izmed treh največjih ponudnikov industrijskih testnih storitev v Franciji. Skupaj z Dekrinim poslovanjem na tem področju in prihodnjimi skupnimi prihodki, ki presegajo 220 milijonov evrov ter več kot 3000 uslužbenci bomo zavzeli vodilni položaj v Evropi na področju industrijskega testiranja," je v nagovoru novinarjem v Stuttgartu 19. januarja 2005 dejal predsednik uprave Dekre e.V. profesor Gerhard Zeidler. "Obsežno strokovno znanje podjetja Norisko ter podjetniški uspeh v kombinaciji z Dekrinim znanjem in široko mrežo po Evropi so zagotovilo za nadaljnji uspeh in hitro rast našega industrijskega segmenta". S pogodbo, ki sta jo podjetji v Stuttgartu že podpisali, prevzema Dekra več kot 95 odstotkov Skupine Norisko. Prevzemna cena je poslovna skrivnost, prevzem pa morajo odobriti še agencije za zaščito konkurence.

"Za Dekro je to ključna strateška poteza. S prevzemom Noriska je Dekra pomembno okrepila svoj položaj v evropski industriji testnih storitev, kjer Nemčija in Francija skupaj predstavljata skoraj 50 odstotkov trga. Deregulacija nemškega trga industrijskega testiranja za obrate in opremo, za katere je obvezen inšpekcijski pregled, prinaša dobre obete, tako kot tudi širitev trgov srednje in vzhodne Evrope," je dejal Klaus Schmidt, predsednik uprave DEKRA AG.

Dinamična rast

S prevzemom smo povečali hitrost dosedanje organske rasti Dekrinega industrijskega segmenta. "Sedaj je naš cilj postati največji na Evropskem trgu," je najavil profesor Zeidler. "V ta namen se bosta Norisko in obstoječi industrijski del Dekre združila v DEKRA NORISKO Industrial Group. Nova skupina bo nato prevzela vodenje naše nadaljnje širitve na evropskem trgu industrijskega testiranja". Na avtomobilskem področju je Dekra že največji igralec na trgu za komercialne tehnične preglede vozil, saj pregleda 21 milijonov vozil na leto. V poslovnem letu 2004 je Dekra v industrijskem segmentu zabeležila dvomestno rast prihodkov, ki so znašali 62 milijonov evrov. Tehnične preglede, vključno s pregledi industrijskih obratov, opravlja podružnica DEKRA Testing & Inspection GmbH. Oktobra 2004 je podjetje zaprosilo za akreditacijo pooblaščenega nadzornega centra v Nemčiji. V Dekrini industrijski poslovni enoti so še DEKRA Umwelt GmbH, ki opravlja okoljske storitve, DEKRA Real Estate Expertise GmbH, ki nudi storitve gradbenega nadzora in inšpekcije, in DEKRA Intertek Certification GmbH, ki ponuja globalne storitve certificiranja. Dekra lahko zato strankam ponudi zaokroženo podporo pri vseh vidikih varnosti v industriji in skladnosti z zakonodajo. Kot je dejal Klaus Schmidt, "liberalizacija nemškega trga industrijskih inšpekcijskih storitev z letom 2006 predstavlja za Dekro precejšen potencial za rast. Zdaj lahko združimo moči z Noriskom in karseda najbolje izkoristimo priložnosti tudi na drugih evropskih trgih".

Norisko je eden najhitreje rastočih ponudnikov industrijskih storitev v Franciji. Leta 2004 je imelo podjetje z 2500 zaposlenimi za 160 milijonov evrov prihodkov od prodaje. Z mrežo podružnic po vsej državi nudi storitve 50,000 strankam. Zgodovina podjetja sega v leto 1883. Od leta 2003 deluje pod imenom Norisko S.A. V zasebnih rokah je 75 odstotkov delnic, 25 pa jih imajo v lasti portfeljski lastniki. Pod okriljem holdinške družbe s sedežem v Limogesu se aktivnosti podjetja osredotočajo na inšpekcije industrijskih obratov (NORISKO Equipements), stavb in nepremičnin (NORISKO Construction, NORISKO Coordination in NORISKO Immobilier) in okoljske storitve (NORISKO Environnement, storitve pa nudi tudi na področju izobraževanja, razvoja človeških virov in svetovanja.

Delnice Norisko S.A. Bo kupila podružnica Dekra France SAS s sedežem v Trapesu, ki je v izključni lasti Dekra AG. Operativno vodenje industrijskega segmenta bo v rokah strokovnih centrov v okviru nove družbe Dekra Norisko Industrial Group, ki bo zaposlovala več kot 3000 ljudi.

Dobri obeti

"Norisko Group popolnoma ustreza Dekrinemu portfelju. Obe podjetji imata podobne strukture in predvsem kompatibilne managerske kulture. Blagovni znamki Dekra in Norisko obe izražata vrednote kot so neodvisnost, nevtralnost, strokovnost in zaupanje. Te vrednote pa ne odražajo le tega, kako se naši strokovnjaki vidijo sami, temveč predstavljajo tudi primerno osnovo za naš skupen poslovni uspeh," je poudaril Garhard Zeidler. "Obe strani bosta na domačih trgih še naprej nudili inovativne storitve in s tem pospeševali organsko rast. S tem bosta postavili temelje za uspešno mednarodno širitev."

"Integracija skupine Norisko v omrežje podjetja Dekra nam bo omogočilo tudi, da sledimo trendom mednarodnega povezovanja pri Noriskovih strankah in v prihodnosti ponudimo storitve po vsej Evropi," je dejal Philippe Guibert, predsednik uprave Norisko S.A. "Podjetje DEKRA NORISKO Industrial Group bo postalo eden izmed vodilnih evropskih igralcev na trgu industrijskega poslovanja".

Francija: ključen trg za Dekro

Pridobitev večinskega deleža v Norisku je drug večji korak, ki ga je skupina Drkra v zadnjih mesecih naredila v zvezi z mednarodno širitvijo. Oktobra 2004 je Dekra uspešno pridobila polovičen delež Francoske mreže za tehnične preglede vozil, ki je v državni lasti. Francija zato hitro postaja osrednji trg za Dekro. Dekra France, največje tuja podružnica skupine, je že eden izmed vodilnih igralcev na domačem trgu za komercialne tehnične preglede vozil, saj letno opravi 5 milijonov pregledov in ima tako 25 odstotni tržni delež. Vstop na trg komercialnih tehničnih pregledov bo v letu 2005 prodajne prihodke Dekra France samo na avtomobilskem področju podvojilo na več kot 70 milijonov evrov.

DEKRA: inovativne storitve za mednarodne trge

DEKRA je mednarodno priznana strokovna organizacija, ki je zavezana izboljšanju varnosti in kvalitete človekove interakcije s tehnologijo, okoljem in mobilnostjo. V strateškem naročju matičnega podjetja Dekra e.V. s sedežem v Stuttgartu deluje 95 podružnic in pridruženih podjetij. Z Dekro e.V. so preko Dekra AG povezane v štiri poslovne enote: avtomobilska, industrijska, kvalifikacije in svetovanje ter mednarodno poslovanje. Poslovne enote nudijo strokovne in inovativne storitve, ki segajo od testiranja vozil, strokovnih mnenj, leasinga s polnim servisom in industrijskih storitev, do certifikacije, okoljskega in gradbenega nadzora, poklicnega izobraževanja in izpopolnjevanja, začasnega dela, svetovanja in mednarodnih storitev. Dekra je trenutno prisotna v 21 evropskih državah ter v ZDA, Braziliji in Južni Afriki. Leto 2004 je podjetje zakljužilo s 10.750 zaposlenimi in prodajnimi prihodki v višini približno milijarde evrov.

Stephan Heigl

Communication & Marketing

D-70565 Stuttgart

Handwerkstr. 15

Tel.: +49 711 78 61 28 75

Fax: +49 711 78 61 29 12

e-mail: stephan.heigl@dekra.com