O-STA

Zdravilo lynparza podvoji čas do napredovanja bolezni pri bolnikih z metastatskim rakom trebušne slinavke s prisotno zarodno mutacijo v genih brca

Po dveh letih zdravljenja je bilo brez napredovanja bolezni še vedno 22 % bolnikov, ki so prejemali zdravilo Lynparza, v primerjavi z 10 % bolnikov, ki so prejemali placebo.

Lynparza je sedaj prvi zaviralec PARP, ki ima že dokazane koristi pri treh vrstah raka

Družba AstraZeneca je na kongresu ASCO (American Society of Clinical Oncology) objavila pozitivne rezultate raziskave POLO, ki so bili isti dan objavljeni v NEJM-u (New England Journal of Medicine).

Raziskava POLO (faza III) je ocenjevala učinkovitost in varnost zdravila Lynparza v monoterapiji v prvi liniji zdravljenja metastatskega raka trebušne slinavke s potrjeno zarodno mutacijo v genih BRCA. Zdravilo Lynparza je bilo uporabljeno kot vzdrževalno zdravljenje pri bolnikih, pri katerih bolezen ni napredovala med kemoterapijo na osnovi platine, ki je standard zdravljenja teh bolnikov.

Raziskava POLO je pokazala statistično značilno in klinično pomembno izboljšanje v preživetju brez napredovanja bolezni (PFS) z zdravilom Lynparza v primerjavi s placebom.

Bolniki, ki so bili zdravljeni z zdravilom Lynparza, so imeli za 47 % zmanjšano tveganje za napredovanje bolezni ali smrt v primerjavi z bolniki, ki so bili zdravljeni s placebom (razmerje ogroženosti 0,53; 95-% interval zaupanja 0,35-0,82; p = 0,004; srednji PFS: 7,4 proti 3,8 meseca). Po enem letu zdravljenja je bilo brez napredovanja bolezni 34 % bolnikov, ki so prejemali zdravilo Lynparza, v primerjavi s 15 % bolnikov, ki so prejemali placebo. Po dveh letih zdravljenja je bilo brez napredovanja bolezni še vedno 22 % bolnikov, ki so prejemali zdravilo Lynparza, v primerjavi z 10 % bolnikov, ki so prejemali placebo. Varnost in prenosljivost zdravila Lynparza v raziskavi POLO sta bili v skladu s predhodno objavljenimi raziskavami. Najpogostejši neželeni učinki (≥ 20 %) so bili utrujenost/astenija (60 %), navzeja (45 %), bolečine v trebuhu (29 %), diareja (29 %), anemija (28 %), zmanjšanje apetita (25 %) in zaprtje (23 %). Najpogostejši neželeni učinki gradusa ≥ 3 so bili anemija (11 %), utrujenost/astenija (5 %), zmanjšanje apetita (3 %), bolečine v trebuhu (2 %), bruhanje (1 %) in artralgija (1 %). Zaradi neželenih učinkov zdravila Lynparza se je zdravljenje začasno prekinilo pri 16 % bolnikov ter trajno ukinilo pri 5 % bolnikov.

Zdravilo Lynparza je v Evropi že odobreno za zdravljenje ponovitve na platino občutljivega raka jajčnikov ter HER2 negativnega lokalno napredovalega ali metastatskega raka dojke s

potrjeno zarodno mutacijo v genih BRCA. Z zdravilom Lynparza se je v svetu zdravilo že več kot 20.000 bolnikov.

O raziskavi POLO

POLO je dvojno slepa, s placebom nadzorovana, multicentrična raziskava faze III, ki je ocenjevala učinkovitost vzdrževalnega zdravljenja z zdravilom Lynparza v monoterapiji v obliki tablet (v odmerku 300 mg dvakrat na dan) v primerjavi s placebom. V raziskavo je bilo randomiziranih 154 bolnikov z metastatskim rakom trebušne slinavke ter prisotno zarodno mutacijo v genih BRCA, pri katerih bolezen ni napredovala med prvo linijo zdravljenja metastatske bolezni s kemoterapijo na osnovi platine. Bolniki so bili randomizirani v razmerju 3 : 2 v skupino, ki je prejemala zdravilo Lynparza, in skupino, ki je prejemala placebo do napredovanja bolezni. Primarni cilj raziskave je bilo preživetje brez napredovanja bolezni, ključni sekundarni cilji pa so bili celokupno preživetje, čas do drugega napredovanja bolezni, odgovor na zdravljenje in z zdravjem povezana kakovost življenja.

O zdravilu Lynparza

Zdravilo Lynparza (olaparib) je zaviralec PARP in prvo tarčno zdravljenje, ki izkorišča popravljalne mehanizme za odziv na poškodbe tumorske DNK, ter pomemben del portfelja družbe AstraZeneca. Zdravilo Lynparza ima najširši in najnaprednejši program kliničnega preskušanja med vsemi zaviralci PARP in je v fazi preskušanja pri številnih vrstah raka.

O raku trebušne slinavke

Rak trebušne slinavke je v svetu med vsemi raki po pogostosti na 12. mestu, v letu 2018 je bilo odkritih 458.918 novih primerov.1 Rak trebušne slinavke ima najslabše preživetje med vsemi raki, je četrti vzrok smrti zaradi katere koli vrste raka, manj kot 3 % bolnikov z metastatsko boleznijo živi po diagnozi pet let ali več.2-4 Simptomi se v zgodnjih stadijih bolezni običajno ne pojavijo, zato ima približno 80 % bolnikov ob diagnozi že metastatsko bolezen.5, 6

O mutacijah v genih BRCA

BRCA1 in BRCA2 sta gena, ki proizvajata proteine, odgovorne za popravilo poškodovane DNK, in igrata pomembno vlogo pri ohranjanju genetske stabilnosti celic. Če je kateri od teh dveh genov mutiran (okvarjen), poškodbe DNK morda ne bodo pravilno popravljene in celice postanejo nestabilne. Pri takšnih celicah je večja verjetnost za razvoj dodatnih genetskih sprememb, ki lahko vodijo do raka.

O družbi AstraZeneca

AstraZeneca je globalna, v znanost usmerjena biofarmacevtska družba, ki se osredotoča na odkrivanje, razvoj in trženje inovativnih zdravil s treh terapevtskih področij: onkologija, bolezni dihal ter srčno-žilne, ledvične in presnovne bolezni. Družba AstraZeneca deluje v več kot 100 državah, njena inovativna zdravila pa uporabljajo milijoni bolnikov po vsem svetu.

Za več informacij obiščite naše spletno mesto www.astrazeneca.com ali nam sledite na portalu Twitter @AstraZeneca.

Informacije pripravljene: junija 2019/SI-0645

Podatki za stik za poizvedbe medijev

Gonzalo Viña

+44 203 749 5916

Rob Skelding

Onkologija

+44 203 749 5821

Rebecca Einhorn

Onkologija

+1 301 518 4122

Matt Kent

BioPharma

+44 203 749 5906

Jennifer Hursit

Drugo

+44 203 749 5762

Christina Malmberg Hägerstrand

Švedska

+46 8 552 53 106

Michele Meixell

ZDA

+1 302 885 2677

Podatki za stik za poizvedbe vlagateljev

Thomas Kudsk Larsen

+44 203 749 5712

Henry Wheeler

Onkologija

+44 203 749 5797

Christer Gruvris

BioPharma (kardiologija, metabolizem)

+44 203 749 5711

Nick Stone

BioPharma (dihala, ledvice)

+44 203 749 5716

Josie Afolabi

Druga zdravila

+44 203 749 5631

Craig Marks

Finance; stalni prihodek

+44 7881 615 764

Jennifer Kretzmann

Maloprodajni vlagatelji

+44 203 749 5824

Brezplačna št. v ZDA

+1 866 381 72 77


Literatura:

1 World Health Organisation. International Agency for Research on Cancer. Estimated number of new cases in 2018, worldwide, all cancers, both sexes, all ages. Accessed May 2019 from https://gco.iarc.fr/today

2 Pancreatic Cancer Action. Facts and statistics. Accessed May 2019 from https://pancreaticcanceraction.org/about-pancreatic-cancer/healthcare-professionals/stats-facts/facts-and-statistics/.

3 Hidalgo M et al. Addressing the challenges of pancreatic cancer: future directions for improving outcomes. 2015: Vol 15, Issue 1, Pg. 8-18.

4 American Cancer Society. Survival rates for Pancreatic Cancer. Accessed May 2019 from https://www.cancer.org/cancer/pancreatic-cancer/detection-diagnosis-staging/survival-rates.html.

5 Pancreatic Cancer UK. Signs and symptoms if pancreatic cancer. Accessed May 2019 from https://www.pancreaticcancer.org.uk/information-and-support/facts-about-pancreatic-cancer/signs-and-symptoms-of-pancreatic-cancer/.

6 Pancreatic Cancer. Some key facts. Accessed May 2019 from https://www.pancreaticcancer.org.uk/media/409815/mp-pancreatic-cancer-briefing-notes.pdf.