O-STA

NLB prvič organizirala mednarodno izdajo obveznic

NLB je na področju primarnega kapitalskega trga naredila pomemben korak in v sodelovanju z Erste Group Bank prvič uspešno organizirala mednarodno izdajo obveznic SID banke.

V ponedeljek, 17. junija, je NLB uspešno zaprla knjigo naročil obveznic SID banke v skupni vrednosti 200 milijonov evrov. Izdana obveznica ima ročnost sedem let, kuponsko obrestno mero 0,125 odstotka in donos do dospetja 0,18 odstotka. Omenjeno predstavlja doslej najnižjo premijo nad primerljivo državno obveznico in najnižjo kuponsko obrestno mero za najdaljši rok do dospetja, kar ga je doslej izdala SID banka. Obveznica je bila ponujena zaprtemu krogu institucionalnih vlagateljev.

Povpraševanje po obveznicah je preseglo 290 milijonov evrov, pri čemer je obveznico kupilo 46 odstotkov tujih in 54 odstotkov slovenskih vlagateljev. Obveznica je izdana v mednarodnih klirinških hišah Euroclear in Clearstream in bo kotirala na organiziranem trgu dunajske borze.

"Gre za pomemben mejnik, saj tudi na področju izdaje obveznic stopamo izven meja Slovenije. S tem širimo ponudbo za naše stranke, hkrati pa odpiramo nove priložnosti za razvoj poslov. Znanje in izkušnje ekipe, ki deluje na področju podjetniških financ, se je znova izkazalo kot ključno in bo tudi v prihodnje naša prednost," je ob tem poudaril direktor Investicijskega bančništva in skrbniških storitev Mitja Tomažinčič.

NLB Komuniciranje