O-STA

Podžupan na sestanku z ministrom za okolje in prostor

Velenje, 24. junij 2019 - Konec aprila smo na pobudo župana Mestne občine Velenje Bojana Kontiča pozvali ministra za okolje in prostor Simona Zajca na sestanek glede aktualnih tem, kot so degradacija okolja, cena toplotne energije v Šaleški dolini oz. kuponov CO2, projekti mehanizma CTN, področje novelacije prostorske zakonodaje oz. problematika pridobivanja smernic in mnenj državnih nosilcev urejanja prostora, predolga časovnica izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta, plačilo služnostnih in stavbnih pravic občine v varovalnem pasu voda in sprememba Zakona o varstvu okolja.

Minulo sredo, 19. junija, se je podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol sestal z ministrom za okolje in prostor Simonom Zajcem. Na sestanku je ponovno izrazil pričakovanje, da se pri obračunu cene toplotne energije v Termoelektrarni Šoštanj ne bi upošteval strošek nakupa CO2 kuponov, saj se ta v tem primeru posledično prenaša na končne uporabnike, to je odjemalce toplotne energije Komunalnega podjetja Velenje. Za prebivalce Šaleške doline zahtevamo, da so ti kuponi brezplačni, saj je ta dolina za energetsko samooskrbo že dovolj žrtvovala. Minister za okolje in prostor je potrdil, da bodo strokovne službe to možnost preučile in preverile, če je zahteva skladna z evropsko in nacionalno zakonodajo.

Razgovor je potekal tudi o možnosti prijave na javne razpise podnebnega in eko sklada za sofinanciranje projektov. Podžupan Peter Dermol je na sestanku izrazil pričakovanje, da se bodo lokalna skupnost ter tudi naši občanke in občani v prihodnje lahko prijavljali na različne razpise, vezane na podnebni in eko sklad. V omenjenih razpisih smo bili v preteklosti velikokrat izločeni zaradi prenizke vsebnosti PM10 delcev v ozračju oz. zaradi kakovostnega zunanjega zraka, ki je predvsem pozimi posledica učinkovitega sistema daljinskega ogrevanja. Minister je potrdil, da bodo preučili zakonsko podlago, da bodo ti razpisi v prihodnje dostopni tudi Šaleški dolini.

Minister in podžupan sta se dotaknila tudi najnovejšega projekta Mestne občine Velenje Vodikov transport, pri čemer se je podžupan zahvalil za dosedanje dobro sodelovanje in dodal, da si tudi v prihodnje pri tem projektu želimo njihove podpore.

V zvezi z ostalimi aktualnimi temami se bodo v prihodnjem mesecu začela usklajevanja z vodji teh področij na ministrstvu in občini.


Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje