O-STA

Okolje združuje vzhodno Evropo

EMBARGO DO 29. APRILA 2001 DO 9. URE

Bukarešta – Voditelji držav in ministri štirinajstih držav donavsko-karpatske regije bodo danes na prvem skupnem srečanju odločali o okoljevarstveni strategiji, ki presega politične meje, so sporočili iz svetovnega sklada zaščito okolja WWF.

Srečanje je bilo sklicano na pobudo WWF in romunske vlade, in sicer zaradi oblikovanja skupne politike do varovanja in ohranjanja okolja ter trajnostnega razvoja v regiji. Konferenci bosta predsedovala romunski predsednik in edinburški vojvoda, ki je tudi častni predsednik WWF. Vzporedno s srečanjem bo potekala poslovna konferenca in srečanja nevladnih organizacij.

"Donavsko-karpatska regija ima ogromne naravne potenciale, ki bodo delili dividende tako danes kot jutri, če bomo z njimi pametno ravnali," je povedal Philip Weller, direktor pisarne WWF za Podonavje in Karpate, ki je tudi pobudnik srečanja. "Nedavni izliv strupa iz rudnika v reko Tiso je primer velikih izzivov, s katerimi se sooča regija ter potrebe po sodelovanju vlad v regiji pri zaščiti okolja, kot je del njihove skupne dediščine."

Regija ima edinstvena naravna bogastva, kot sta svetovno znana delta Donave, največje mokrišče na svetu, ter največji pragozd v Evropi, ki se nahaja v Karpatih. Poleg tega pa v regiji živijo številne pomembne živalske vrste, med drugimi karpatski volk, rjavi medved, ris in jeseter. Delta Donave je ključnega pomena za preživetje evropskega belega in dalmatinskega pelikana. Samo v Karpatih uspeva 4000 različnih vrst rastlin, kar predstavlja tretjino vseh vrst evropske flore.

"Kljub politčnim razhajanjem se predstavniki držav, ki so se tukaj zbrali, strinjali, da so njihove usode neločljivo povezane, in sicer zaradi okoljskih potreb in potencialov regije - od Poljske do Ukrajine in od Nemčije do Makedonije," je dejal generalni direktor WWF dr. Claude Martin. "Vrh je zmaga za okolje, v luči različnih nacionalnih interesov in političnih nestabilnosti."

WWF pričakuje, da se bo vrh zaključil s sprejetjem deklaracije o okolju ter trajnostnem razvoju donavske in karpatske regije. Poleg tega pa bo priložnost za začetek priprav za sprejetje sporazuma o zaščiti okolja v Karpatih.

Na srečanju bodo sodelovali predstavniki iz Albanije, Avstrije, Bolgarije, Hrvaške, Češke, Nemčije, Madžarske, Makedonije, Moldavije, Poljske, Slovaške, Ukrajine in ZRJ.

Dodatne informacije;

WWF information desk in Bucharest

telefon; 00 40 92 144 539
e-mail: c.thilo@gmx.de