O-STA

SEMINAR NIB - "Vpliv ekoloških dejavnikov na odpornost bakterij proti antibiotikom"

Vabljeni na seminar z naslovom "Ecological effects on antimicrobial resistance in bacteria", ki ga bo predstavil dr. Rok Krašovec (University of Manchester, Faculty of Life Sciences), v sredo, 28. avgusta 2019, ob 13.00 v Biološkem središču, Večna pot 111, v Ljubljani, v predavalnici B2.

Seminar bo potekal v angleškem jeziku.