O-STA

Državni sekretar Stana: Ministrstvo za finance 3. razvojni osi ne nasprotuje!

Tako je danes (30. avgusta 2019) v Velenju zatrdil državni sekretar na Ministrstvo za finance Alojz Stana. Povedal je, da so se na njihovem
 ministrstvu opredelili in podali pripombe do predloga poroštvenega zakona o velikih infrastrukturnih projektih, ki ga je v proceduro vložilo 
Ministrstvo za infrastrukturo. Stana je še opozoril, da je potrebno nekatero področje predloga zakona uskladiti.

Koroška delegacija je vztrajno ponavljala, da letos pričakuje prvo lopato na koroški hitri cesti! To so poudarili tako župana dr. Tomaž Rožen
 in Tilen Klugler, poslanec Jani Prednik in tudi koordinator Mladinske iniciative za 3. razvojno os Aljaž Verhovnik. Vsi so prisotne opozorili,
 da če se poroštvo za 3. razvojno os ne bo sprejelo, bo vlada Marjana Šarca grobar tega projekta. Namreč sprejem poroštva pomeni ključno
 in zadnjo zeleno luč za vstopnico pričetka gradnje 3. razvojne osi na Koroško.

Koalicija ima še do ponedeljka 2. septembra čas podajati pripombe na predlog poroštvenega zakona za velike infrastrukturne projekte. 
Nato pa bo znana procedura, kdaj bo zakon predlagan na sejo vlade. Korošci pričakujemo, da bo septembra vlada o predlogu zakona 
odločila in ga bo poslala v končni sprejem v Državni zbor!
Aljaž Verhovnik je v primeru, da poroštvo za 3. razvojno os ne bo sprejeto, napovedal državljansko nepokorščino v Ljubljani. Povedal je,
 da je iniciativa že pričela priprave za organizacijo javnega zborovanja, ki bo realizirano, če vlada Marjana Šarca poroštva za 3. razvojno os ne bo potrdila.

Državnega sekretarja Stano torej držimo za besedo! Vlada Marjana Šarca bo morala prevzeti odgovornost za projekt. Od besed k dejanjem!

Korošci letos HOČ'MO prvo lopato!