O-STA

Podprli predlog Bojana Kontiča za dopolnitev stanovanjskega zakona

Velenje, 11. september 2019 - Včeraj so člani Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor Državnega zbora Republike Slovenije brez glasu proti podprli predlog dopolnitev stanovanjskega zakona, ki ga je po skrajšanem postopku na pobudo župana Mestne občine Velenje Bojana Kontiča vložil Državni svet Republike Slovenije. S predlogom dopolnitev stanovanjskega zakona na področju vgradnje dvigal v večstanovanjske stavbe želijo etažnim lastnikom olajšati sprejem odločitev o gradbenih delih in izboljšavah v večstanovanjskih stavbah, kadar gre za odpravo arhitektonskih ovir.

Veljavni stanovanjski zakon določa soglasje vseh lastnikov za sprejem odločitev o gradbenih delih in izboljšavah v večstanovanjskih stavbah, za katere je treba pridobiti gradbeno dovoljenje. Za izboljšave, ki ne zahtevajo gradbenega dovoljenja, pa zakon določa soglasje lastnikov, ki imajo več kot tri četrtine solastniških deležev. Predlog dopolnitev stanovanjskega zakona znižuje zahtevano večino za sprejem tovrstnih odločitev, če gre za gradbene posege za odpravo arhitektonskih ovir.

Dopolnitev stanovanjskega zakona bo obravnavana na septembrski seji Državnega zbora Republike Slovenije.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Aleksandra FORŠTNER, univ. dipl. politolog
Kabinet župana