O-STA

Spremembe režima parkiranja na cesti Velenjka-Gorica

Velenje, 26. september 2019 - V teh dneh spreminjamo režim parkiranja na cesti Velenjka-Gorica.

Ob cesti Velenjka-Gorica je bila pod križiščem s Koželjskega ulico v času gradnje kompleksa blokov in garažne hiše na Gorici začasno vzpostavljena modra cona 4. Na levi strani ceste (gledano s smeri Velenjka-Gorica) bomo parkirišča sedaj ukinili.

Na desni strani cestišča bo modra cona ostala, vendar jo bomo z vzpostavitvijo kolesarske povezave Velenjka-Gorica uredili skladno s pravilnikom, in sicer bomo odstranili asfaltno klančino, odmaknili rob parkirišča za 110 cm in na novo zgradili ponižan robnik. Režim parkiranja na parkirišče bo vzvraten.

Z izvajanjem tega projekta se trudimo zagotavljati varnost vseh udeležencev v prometu in slediti trendom trajnostnega prometa, skladno s sprejeto Celostno prometno strategijo Mestne občine Velenje.

Prosimo za strpnost in razumevanje.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

mag. Maša Kočevar

Kabinet župana

T: 03 8961 546