O-STA

Marijan Križman je novi predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije

V četrtek, 26. septembra 2019, je v Ljubljani potekala volilna seja Glavnega odbora Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. Ta je izvolila nove funkcionarje Zveze.

Za predsednika Zveze je bil izvoljen Marijan Križman, dosedanji podpredsednik Zveze in tudi predsednik Združenja borcev in protifašistov v Kopru. Ob izvolitvi je napovedal pripravo novih programskih usmeritev Zveze, skupaj z vsemi združenji in člani, ki tvorijo Zvezo.

Za podpredsednike Zveze so bili izvoljeni dr. Ljubica Jelušič, mag. Blaž Kavčič, Bojan Pahor in Božo Novak.

V predsedstvo Zveze so bili izvoljeni Milan Gorjanc, dr. Martin Premk, Branka Bezeljak, Marjan Šiftar, Gregor Gulič, Janez Alič, Tilka Bogovič, Julijana Žibert, Živa Vidmar in Jože Oberstar.

V nadzorni odbor Zveze so bili izvoljeni: za predsednico Marija Majhenič, za podpredsednika Srečko Rajh ter za člane Jože Rakun, Ljubo Cvar in Sašo Jejčič.

Glavni odbor se je zahvalil za delo vsem dosedanjim funkcionarjem Zveze, še posebej pa dosedanjemu predsedniku dr. Titu Turnšku, ki se ni potegoval za nov mandat.

Vsem izvoljenim funkcionarjem Zveze iskreno čestitamo in jim želimo uspešno delo!