O-STA

Vloga vrtca pri vzgoji otrok prvega starostnega obdobja

Na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem se je 20. septembra 2019 zaključil 15. mednarodni znanstveni sestanek Vloga vrtca pri vzgoji otrok prvega starostnega obdobja, ki je potekal v sodelovanju z Univerzo v Kragujevcu, Pedagoško fakulteto v Jagodini in Učiteljsko fakulteto v Užicu (Srbija) ter Univerzo v Mariboru, Pedagoško fakulteto in Univerzo v Tampereju, Fakulteta za edukacijo in kulturo (Finska).

Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem je letos v sodelovanju s pedagoškimi fakultetami Univerze v Kragujevcu (Srbija), Univerze v Mariboru in Univerze v Tampereju (Finska) organizirala že 15. mednarodni znanstveni sestanek Vloga vrtca pri vzgoji otrok prvega starostnega obdobja (The Role of kindergarten in educating children under the age of three).

Namen letošnjega mednarodnega znanstvenega sestanka je spodbuditi raziskovanje in kritično razpravo o kakovosti vzgoje in izobraževanja vrtčevskih skupinah prvega starostnega obdobja. Udeleženci so zato povezali različne raziskovalne pristope z načrtovanjem, izvedbo in evalvacijo pedagoških praks na vseh področjih malčkovega razvoja in učenja.

V zadnjih desetletjih je prišlo do pomembnih premikov v pojmovanju otroštva, potreb in pravic otrok, kar je posledica in obenem razlog za pogosto interdisciplinarna raziskovanja dejavnikov otrokovega razvoja in učenja v najzgodnejšem obdobju njegovega življenja - od rojstva do tretjega leta starosti. Otrokova prirojena spoznavno raziskovalna zmožnost in aktivnost sta v tem obdobju še posebej izrazito povezani z (i) razvojem in izražanjem njegovih potencialov ter iz tega izhajajočih (ii) njegovih povečanih potreb po ustrezno odzivnem in izkušenjsko bogatem okolju.

Prav slednje predstavlja vodilo pri zagotavljanju spodbudnega učnega okolja, v katerem ima otrok možnost za vzpostavljanje raznolikih interakcij na njemu lasten način: s sovrstniki, odraslimi in materialnim okoljem. Čeprav namen znanstvenega sestanka presega iskanje povezanosti kakovosti predšolske vzgoje za instrumentalizirano zagotavljanje učinkov v kasnejših življenjskih obdobjih, študije poročajo o pozitivnih, dolgoročnih učinkih (kot so uspešnejše vseživljenjsko učenje, socialna integracija in višja stopnja zaposljivosti) kakovostne predšolske vzgoje vse do posameznikove zgodnje odraslosti.

Ker sta vzgoja in izobraževanje v zgodnjem otroštvu redko celostno preučevana, je 15. mednarodni znanstveni sestanek Vloga vrtca pri vzgoji otrok prvega starostnega obdobja prinesel pomembna in raznolika sistemska, teoretična in empirična spoznanja. Mnoga odsevajo dolgoletna sistematična opazovanja in ugotovitve ter opozorila, ki jih bodo lahko smiselno upoštevali oblikovalci politik, drugi raziskovalci zgodnjega otroštva, vodstveni in strokovni delavci v vrtcih ter študentje, ko bodo iskali rešitve in odgovore na razpotjih svojih lastnih presoj, odločitev in ravnanj.