O-STA

Loterija Slovenije in Čebelarska zveza Slovenije z roko v roki za večjo ozaveščenost o čebelah med ranljivimi skupinami

Ljubljana, 9. oktober 2019 - Čebelarska zveza Slovenije in Loterija Slovenije sta sklenili partnerstvo, v okviru katerega si bosta prizadevali pomen čebelarstva in čebel čim bolj približati ranljivim skupinam. V prihodnjem letu tako načrtujeta izvedbo dveh projektov - izdelavo čebelnjaka z desetimi panji za usposabljanje in terapevtske dejavnosti v enem od slovenskih Varstveno delovnih centrov za ljudi s posebnimi potrebami in izdajo predstavitvene publikacije o čebelah v brajici.

"Ljudje čebelarstvo izberejo za svoj hobi, ker jih delo s čebelami pomirja, sprošča, predvsem pa omogoča blagodejen odklop od vsakodnevnega vrveža. Terapevtski učinki dela s čebelami so bili že večkrat prepoznani. Zato smo se odločili, da tovrsten terapevtski pristop omogočimo tudi v enem od Varstveno delovnih centrov v Sloveniji in s tem obogatimo njihovo dejavnost," je pojasnil Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije.

Organizacijo, v kateri bodo postavili čebelnjak z desetimi panji, bodo na zvezi izbrali s pomočjo razpisa, ki bo objavljen še v tem letu. "Naša prizadevanja ne bi mogla biti uresničena brez posluha Loterije Slovenije, ki bo finančno pripomogla k uspešni realizaciji, zato se jim želimo ob tej priložnosti iskreno zahvaliti za izkazano zaupanje," je še dejal Boštjan Noč.

Drugi projekt, ki ga bosta partnerja izvedla, pa je izdaja predstavitvene publikacije o čebelah in čebeljih izdelkih v pisavi slepih, brajici. "Skrb za stabilnost virov slovenskih invalidskih, športnih in humanitarnih organizacij daje Loteriji Slovenije poseben pomen in ker delujemo na tem področju, tudi dobro poznamo izzive, s katerimi se soočajo slepi in slabovidni pri dostopu do pisane besede. S sodelovanjem pri izdaji brošure o čebelarstvu in čebeljih pridelkih želimo skromno doprinesti k boljšemu poznavanju te čudovite panoge med ljudmi z okvarami vida, s postavitvijo čebelnjaka v Varstveno delovnem centru pa bomo obogatili vsakdan ljudi s posebnimi potrebami," je dejala Romana Dernovšek, predsednica uprave Loterije Slovenije.

Omenjena publikacija o čebelah in čebeljih izdelkih bo v brajici izšla v začetku januarja 2020.

Dolgoročni cilj Čebelarske zveze Slovenije je čim večje vključevanje ljudi s posebnimi potrebami v čebelarstvo

V Čebelarski zvezi Slovenije tudi v prihodnje načrtujejo tvorno sodelovanje s slovenskimi Varstveno delovnimi centri, saj si želijo, da bi število ljudi s posebnimi potrebami, ki se ukvarjajo s čebelarstvom, še naprej naraščalo. "Naš cilj je, da se v projekt usposabljanja za delo s čebelami vključi čim več strokovnih sodelavcev Varstveno delovnih centrov ter da vsako leto v enem od njih postavimo en čebelnjak," so še dodali.

Več informacij:

Čebelarska zveza Slovenije: Barbara Dimc, tajnik, barbara.dimc@czs.si, 041 370 409

Loterija Slovenije: mag. Mateja Slamnik Kos, Vodja korporativnega komuniciranja, mateja.slamnik@loterija.si, 051 639 293

***

O Čebelarski zvezi Slovenije:

Čebelarska zveza Slovenije je (v nadaljevanju: ČZS) je društvena neprofitna strokovna organizacija s sedežem na Čebelarskem centru Slovenije, Brdo 8, 1225 Lukovica, ki so jo ustanovila čebelarska društva zaradi uresničevanja skupnih interesov. ČZS povezuje čebelarska društva in območne čebelarske zveze v vsestransko učinkovito organizacijo, v katero je trenutno včlanjenih 205 čebelarskih društev ter 15 območnih čebelarskih zvez, ki so v ČZS včlanila 7.967 čebelarjev. Poleg tega izobražuje, usposabljanja in informira čebelarje, čebelarska društva, učence v čebelarskih krožkih in ostalo zainteresirano javnost. Zanje izdaja različna promocijska in izobraževalna gradiva ter sodeluje na številnih dogodkih z namenom osveščanja javnosti o pomenu čebel in čebelarstva.

O Loteriji Slovenije:

Loterija Slovenije je družba z izjemnim poslanstvom: ustvarja zabavne in varne loterijske igre, ki jim zaupajo udeleženci in splošna javnost. Kot strateška naložba države skrbi za družbeno odgovorno prirejanje iger in sofinancira slovenske invalidske, humanitarne in športne organizacije. Prav skrb za razpoložljivost ter stabilnost virov invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij daje delovanju Loterije Slovenije poseben pomen. Pri vseh poslovnih odločitvah je prva misel vpliv na prejemnike sredstev, vključenih v Fundacijo za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij ter Fundacijo za šport.