O-STA

Svečana otvoritev novega akademskega leta in podelitev častnih nazivov in priznanj Univerze v Novi Gorici

Mesec oktober na Univerzi v Novi Gorici že tradicionalno obeležimo s svečano otvoritvijo novega akademskega leta in podelitvijo častnih nazivov in priznanj. V 25. akademskem letu Univerze v Novi Gorici se pedagoška dejavnost izvaja v okviru petih fakultet, akademije umetnosti in visoke strokovne šole. Študij je do danes na Univerzi v Novi Gorici zaključilo 233 doktorjev znanosti, 396 magistrov in 895 diplomantov. Raziskovalna dejavnost poteka v šestih centrih in štirih laboratorijih, ki so opremljeni z vrhunsko raziskovalno opremo. Vključeni smo v manjše in večje mednarodne projekte ter sodelujemo z ustanovami z najvišjim ugledom.

Univerza v Novi Gorici je v svojih letih delovanja postala pravo multinacionalno in multikulturno akademsko okolje. Naši dodiplomski in podiplomski študijski programi so vedno bolj zanimivi za tuje študente s celega sveta. Število tujih študentov iz leta v leto narašča in v letošnjem akademskem letu tuji študenti predstavljajo kar 54% študentske populacije. Prihajajo iz 48 različnih držav tako iz Evrope kot tudi iz drugih celin. Prav tako postaja Univerza privlačno okolje za tuje znanstvenike in profesorje, zato število zaposlenih strokovnjakov iz drugih držav dosega že 24% števila vseh zaposlenih.

Na Univerzi v Novi Gorici študijske programe nenehno nadgrajujemo in dopolnjujemo. Z letošnjim študijskim letom uvajamo magistrski in doktorski študij na področju materialov ter magistrski študij na področju vinogradništva in vinarstva. Prav tako smo v postopku preoblikovanja Visoke šole za vinogradništvo in vinarstvo v Fakulteto za vinogradništvo in vinarstvo. V prihodnje pripravljamo tudi novosti na področju internacionalizacije študija. V sodelovanju s tujimi univerzami načrtujemo uvedbo dvojnih diplom, ki omogočajo študij na dveh institucijah.

V letošnjem letu se lahko pohvalimo s prodajo patetnih pravic. Prvič v zgodovini delovanja je Univerza v Novi Gorici prodala patentne pravice za izum "Postopek za shranjevanje električne energije v trdni snovi" podjetju Institute CES, inštitut znanosti in tehnologije, d. o. o.. Izumitelj patenta je prof. dr. Matjaž Valant, vodja Laboratorija za raziskave materialov in dekan Fakultete za znanosti o okolju na Univerzi v Novi Gorici.

Posebej ponosni smo tudi na naši sodelavki dr. Tanjo Petrushevsko in doc. dr. Gabrijelo Zaharijaš, ki ima je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor vročil "Jabolko navdiha". Dr. Petrushevska je priznanje prejela za odkritje prve supernove, pri kateri je nastala tesna dvojna nevtronska zvezda, doc. dr. Gabrijeli Zaharijaš pa za raziskave zunajgalaktične svetlobe ozadja s satelitom Fermi. Poleg tega pa tudi naši študentje dosegajo nadpovprečne rezultate na področju znanosti, umetnosti športa in kulture.

Prav tako je tudi Evropska unija prepoznala odličnost Univerze v Novi Gorici, saj so rezultati pri globalnem mednarodnem primerjanju univerz U-Multirank 2019 pokazali, da naša Univerza dosega nadpovprečne rezultate. Posebej je prepoznana odličnost Univerze v Novi Gorici na področju raziskav, mednarodne usmerjenosti in regionalne vpetosti. Dobre rezultate izkazuje tudi na področju učenja in poučevanja. Primerjava rezultatov UNG z ocenami "U-Multiranking 2019" ostalih univerz v širši regiji izven meja Slovenije, pokaže, da je Univerza v Novi Gorici daleč najboljša univerza po večini kazalcev ocenjevanja. Prekaša ne samo vse ostale slovenske univerze ampak tudi starejše in večje univerze v naši soseščini. Univerza v Novi Gorici se po kazalcih uspešnosti znanstvenega dela uvršča v sam vrh elitnih evropskih in svetovnih univerz. V letošnjem letu smo bili na mednarodni lestvici RUR (ang. Round University Ranking) uvrščeni na izjemno visoko 140. mesto, kar je najboljši rezulat do sedaj.

Ker na Univerzi v Novi Gorici posebno pozornost posvečamo tudi umetniškeu delu smo v letošnjem letu odprli Galerijo UNG. Galerija bo v prvem letu delovanja razvila program razstavne dejavnosti s področja likovne umetnosti in oblikovanja, v program pa bodo umeščeni tudi posamezni dogodki s področja delovanja Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici, torej s področja filma, animacije, fotografije, novih medijev in sodobnih umetniških praks. V Galeriji UNG bo na ogled vsaj osem razstav letno.

Osrednja akademija ob otvoritvi novega akademskega leta bo potekala v četrtek, 17. oktobra 2019, ob 18. uri v dvorcu Lanthieri v Vipavi. Ob tej priložnosti bomo podelili častna priznanja Univerze v Novi Gorici.

Naziv častni doktor Univerze v Novi Gorici - doctor honoris causa - bo prejel svetovno priznan strokovnjak s področja molekularnih spektoskopskih metod in biomedicine prof. Giacinto Scoles za izjemne znanstvene in strokovne dosežke na področju časovno odvisne spektroskopije in ved o življenju.

Naziv zaslužni profesor Univerze v Novi Gorici - professor emeritus - bo prejel eden od mednarodno najpomembnejših strokovnajkov na področju ohranjanja ekonomike kulture, umetnosti in dediščine prof. dr. Xavier Greffe za pomemben prispevek k mednarodnemu ugledu in razvoju Univerze v Novi Gorici ter za vzorno opravljanje pedagoškega in mentorskega dela.

Naziv častni član Univerze v Novi Gorici bo prejel eden od mednarodno najuglednejših strokovnjakov na področju biologije in onkogeneze virusov HPV prof. dr. Lawrence Banks za izjemen prispevek k razvoju znanstvene odličnosti Univerze v Novi Gorici na področju molekularne in celične biologije.

Priznanja alumnus primus bodo prejeli študentje, ki so diplomirali kot prvi iz svoje generacije vpisanih študentov, priznanja alumnus optimus pa diplomanti, ki so med diplomanti v posameznem študijskem letu dosegli najvišjo povprečno oceno študija. Priznanja bodo prejeli diplomanti Poslovno-tehniške fakultete, Fakultete za znanosti o okolju, Fakultete za humanistiko, Fakultete za naravoslovje ter Akademije umetnosti.

Vabimo vas, da se nam pridružite!

Dodatne informacije:

Andreja Leban, Stiki z javnostmi

T: 05 62 05 827, GSM: 040 266 058

E: andreja.leban@ung.si