O-STA

Regijska konferenca Glas mladih

V petek 18.10.2019 je v Kulturnem centru Ravne potekala Koroška regijska konferenca "GLAS MLADIH", katere se je udeležilo 30 dijakov gimnazije in Srednje šole Ravne. Organizator dogodka je bil Mladinski svet Ravne na Koroškem.

Predstavljeni so bili 4 sklopi: delovanje mladinskih svetov na Koroškem, položaj mladih na Koroškem, medgeneracijski dialog in zagovorništvo in okoljska problematika. Po uvodu vsakega sklopa se je na temo le-tega razvila debata, zbiranje idej, pritožb in predlogov.
Z uvodnim pozdravom je moderator Filip Dihpol razbil led in predal besedo županu dr. Tomažu Roženu, ki je nagovoril mlade in izrazil navdušenje nad njihovo zagnanostjo za udejstvovanje na lokalnem in regionalnem nivoju.

V prvem sklopu so bili predstavljeni Mladinski Svet Slovenije in mladinski sveti lokalnih skupnosti, od katerih se je podrobneje spregovorilo o delovanju Mladinskega svetu Ravne, njegovi zgodovini in aktivnostih. V kontekstu govora o lokalni okolju so mladi poudarili, da ima veliko naravnih lepot in znamenitosti, a je kljub temu premalo obiskana, prepoznana in oglaševana. Rešitve so videli v spletni promociji na nivoju celotne regije. Nekateri dijaki srednje šole so podali predlog o aplikaciji, ki bi na preprost način obiskovalce vodila in nagradila za obisk naravnih in kulturnih znamenitosti. Močen poudarek je bil tudi na obnovitvi že obstoječe infrastrukture - Rimskega Vrelca in Ivarčega jezera. Poudarek je bil tudi na povečanju pomembnosti javnega prevoza na Koroškem.

Dijaki srednje šole so menili, da poznajo delovanje mrežnih podjetniških inkubatorjev in jih bodo morda v prihodnjih projektih tudi koristili. Želijo pa si možnosti odprtja študentskega s.p. z istočasno možnostjo štipendiranja. Govora je bilo tudi o novih podjetjih in "start-upih" na Koroškem.

Dialog o medgeneracijskih stikih in zagovorništvu je vzpostavila Urška Pajenk iz Koroškega medgeneracijskega centra. Predstavila je aktivnosti in dejavnosti, ki jih center prireja za mlade in pa tudi starejše. Bilo je ugotovljeno, da je med mladimi udeležba na teh dogodkih slaba. Izpostavili so, da je večina tovrstnih delavnic v popoldanskih urah, kadar so dijaki obremenjeni s šolskim delom.

Na koncu so si prisotni ogledali še govor Grete Thunberg na konferenci Organizacije združenih narodov in njegovo kritiko, nato pa je o podnebnih spremembah spregovorila še gimnazijka Vita Šmon. Vsi so izrazili zaskrbljenost nad dejanji starejših generacij in nad trenutno situacijo ter se strinjali, da je potrebno takojšnje ukrepanje na področju okoljske problematike.

Projekt je sofinanciral Mladinski svet Slovenije.